امضا کنید

سعید ماسوری را آزاد کنید

۲۱۱ نفر این دادخواست را امضا کردند

211%
عارفه شهریاری‌فر این دادخواست را تنظیم کرد.

۱۷ شهریور ۱۴۰۲

سعید ماسوری متولد ۱۳۴۴ از دی ماه ۱۳۷۹ تا کنون به مدت ۲۳ سال در زندان های متعددی بدون حتی یک روز مرخصی و دیدار خانواده به سر کرده است و در حال حاضر به همراه ۱۳ تن دیگر (از جمله سامان یاسین) از اوین به زندان قزل حصار کرج منتقل شده و به اتفاق این هم‌بندی‌ها در اعتصاب غذا به سر می‌برد. سعید ماسوری به جرم ارتباط با سازمان مجاهدین خلق در دادگاه ده دقیقه‌ای به اعدام محکوم شد و نهایتاً با پیگری‌های متعدد به حبس ابد تغییر حکم گرفت. ایشان به دلیل نامه‌های بی‌شماری که از فاحش نمودن وضعیت زندان‌های ایران منتشر کرده شهرت دارد. شجاعت و استقامت سعید ماسوری باعث خشم و کینه‌ی رژیم شده و متاسفانه یک روز مرخصی هم نداشته است. آقای ماسوری در آخرین نامه‌اش می‌نویسد در زندان قزل‌حصار «کمترین امکان تغذیه‌ای، بهداشتی، درمانی و حتی جایی نیم متری برای نشستن هم وجود ندارد. در اطاقی تقریبا ۹ متری ۱۵-۱۶ نفر را ریخته‌اند و حق کمترین اعتراضی را هم ندارند. نه آب، نه غذا، نه تن‌پوش شایسته انسانی.» ما خواهان آزادی سعید ماسوری هستیم.

دادخواست برای حق و تحقق عدالت

دادخواست صدای شهروندان است. هر شهروند می‌تواند در مورد هر موضوعی دادخواست تنظیم کند.

یک دادخواست بنویسید