ابراهیم رئیسی رئیس جمهور

درخواست ابطال تابعیت ایرانی

نویسنده: ناصر فهیمی زندانی سیاس و عقیدتی
دیدن همه امضاها
۱۹۱ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

توضیح: آقای ناصر فهیمی زندانی سیاس و عقیدتی، پزشک کُرد اهل تسنن، که قبلاً یک دادخواست راجع به او در ۱۳۹۹ به چاپ رسیده بود، در تاریخ ۱۴۰۱.۱۱.۱ از زندان آزاد شد. آقای فهیمی بعد از آزادی، به دلیل محرومیت‌های اجتماعی و رفتار غیرانسانی مقامات امنیتی، بار دیگر خواهان لغو تابعیت ایرانی خود شده است.

با توجه به روند درخواست ابطال تابعیت ایرانی اینجانب، ناصر فهیمی فرزند سلام، استناد به رأی صادره به شماره ۹۷۰۹۹۷۰۰۱۰۸۰۱۸۳۴ به مورخ ۱۳۹۷.۱۱.۲۸ از شعبه ۱۰۹ حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران، مستند به اصل ۴۱ از قانون اساسی و ماده ۹۸۸ از قانون مدنی رایج و مصوبه هیئت وزیران و انجام تمامی مکاتبات مورد نیاز و عدم صلاحیت قوه قضاییه به جهت ورود به این مورد ، با توجه به آزادی بنده از زندان در مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱ و در نهایت صدور محکومیت محرومیت‌های اجتماعی به طرفیت اینجانب ازجمله (محروم از طبابت و هر گونه استخدام و فعالیت‌های اقتصادی بر مبنای شروع از تاریخ آزادی از زندان در خاک ایران) به صورت کاملاً مبهم، نامشخص و بدون هرگونه حکم و ابلاغ رسمی به بنده و … لذا به قید فوریت و ابلاغ قانونی به هیئت وزیران نسبت به اعلام رسمی ابطال تابعیت ایرانی اینجانب طبق مقررات و قوانین رایج اقدام نماید. تأکید می‌نمایم حتماً باید ابطال تابعیت ایرانی بنده رسماً اعلام شود.


◄ متن انگلیسی

Cancel My Iranian Citizenship!

Note: Mr. Nasser Fahimi, a political prisoner, a Sunni Kurdish doctor, about whom a petition was previously published in 2020, was released from prison on January 21, 2023. After his release, Mr. Fahimi once again requested the cancellation of his Iranian citizenship due to social deprivation and the inhuman behavior of the security authorities.

Addressed to the President of the Islamic Republic

Naser Fahimi, a former political prisoner

After I, Nasser Fahimi, son of Salam, requested to revoke my Iranian citizenship, the Tehran Judicial Assembly rejected this request. The decision issued under number 9709970010801834, dated February 17, 2019, is from the 109th legal branch of this judicial assembly. In this decision, referring to Article 41 of the Constitution and Article 988 of the Common Civil Code, approved by the government, it has been said that the rejection of citizenship is not within the judiciary’s jurisdiction, and the government should make this decision.

After my release from prison on January 21, 2023, according to the decision of the judicial and security authorities, I was condemned to social exclusions, including exclusion from the right to practice medicine and exclusion from any employment and economic activities in Iran. They have imposed this decision on me in a vague, unclear manner without any official ruling or notification.

For this reason, I urgently request Mr. Raisi’s cabinet to revoke my Iranian citizenship by officially announcing it. I emphasize that the revocation of my Iranian citizenship must be formally announced.

 

به روز شده‌ها

۳ ماه قبل

24-02-2023 21:22:25

دادخواست چاپ شد

۳ ماه قبل

26-02-2023 10:49:49

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

دادخواست‌های برجسته‌شده

  • 182 حامی
  • 9 در انتظار تأیید