العربية
وقع على هذه العريضة

برای بررسی روند محاکمه و اعدام نوید افکاری کمیته حقیقت‌یاب تشکیل دهید

363%
٣٦٣ التوقيع
٢٥٠ الهدف
امضا محفوظبدأ هذه العريضة

لا يوجد في العربية

چرا حکم اعدام نوید افکاری چنین شتابزده و بدون طی روند معمول این نوع احکام به اجرا گذاشته شد؟ حتا به خانواده‌ی او اطلاع ندادند و دفن جسدش را هم با همان شتاب زیر نظارت مأموران امنیتی عملی کردند!

پرونده‌ی نوید افکاری و روند محاکمه‌ی او از همان ابتدا با پرسش‌های جدی حقوقی مواجه بود: شرکت در تظاهرات ظاهراً برای اعدام کفایت نمی‌کرد، اتهام «قتل یک کارمند دولت» به آن اضافه شد با ذکر «مدرک‌»هایی که هرگز صحت آنها در دادگاه اثبات نشد. اعترافات زیر شکنجه نیز از جانب متهم رد شده‌بود. حتی طبق قوانین مربوط به قصاص درجمهوری اسلامی هم رفتار نکردند و اجازه‌ی دیدار نوید با خانوده‌اش را ندادند. این همه شتاب در اعدام برای چه بود؟

ما از نمایندگان مجلس می‌خواهیم به خاطر حقیقت و به خاطر عدالت، برای بررسی روند محاکمه و اجرای حکم اعدام نوید افکاری یک کمیته‌ی حقیقت‌یاب تشکیل دهند. باید جلو فاجعه‌هایی از این دست را در آینده گرفت!

--

الأحداث الأخيرة

 • مكان التواقيع

  محافظة عدد التوقيعات
  محافظة البرز ٢
  محافظة أردبيل ٠
  محافظة بوشهر ٠
  محافظة جهار محال و باختياري ١
  أذربيجان الشرقية ٢
  محافظة فارس ٢
  محافظة جيلان ٣
  محافظة جلستان ٠
  محافظة همدان ٠
  محافظة هرمزجان ٢
  محافظة عيلام ١
  محافظة أصفهان ٤
  محافظة كرمان ٠
  محافظة كرمانشاه ١
  محافظة خوزستان ٣
  محافظة كهكيلويه و بويراحمد ٠
  محافظة كوردستان ٠
  محافظة لورستان ١
  محافظة مركزي ٠
  محافظة مازندران ٢
  محافظة خراسان الشمالية ٠
  محافظة قزوين ١
  محافظة قم ٠
  محافظة خراسان الرضوي ٤
  محافظة سمنان ٠
  محافظة سيستان وبلوشستان ٠
  محافظة خراسان الجنوبية ١
  محافظة طهران ٣٤
  محافظة أذربيجان الشرقية ١
  محافظة يزد ٠
  محافظة زنجان ٠
  التوقيعات التي تم تجميعا حد الآن ٣٦٣. جميع التوقيعات من داخل إيران ٨٥% جاءت من إيران وما يقارب النسبة المئوية للتوقيعات من خارج إيران ١٥%. لمعرفة تركيبة إحصائية التوقيعات على خريطة إيران، أنقر هنا.
 • آخر التوقيعات

  1. امضا با تلگرام 

 • امضا محفوظ قام بكتابة هذه العريضة

الالتماسات ذات الصلة

عريضة من أجل الحق وتحقيق العدالة

إن العريضة صوت المواطن. وأي مواطن يستطيع أن يقوم بكتابة عريضة حول أي موضوع.

قم‌ بكتابة عريضة