یک دادخواست تنظیم کنید

  لطفاً عنوان دادخواست را وارد کنید
  > یک عنوان چگونه جالب و جذاب می‌شود؟

  60

  این دادخواست درباره چیست؟
  > چگونه یک مسأله را توضیح دهیم؟

  تصویر مورد نظر خود را آپلود کنید
  > یک تصویر خوب چه ویژگی‌هایی دارد؟

  چه کسی تصمیم‌گیرنده یا مخاطب این دادخواست است؟
  > شخص، مقام یا سازمان مورد خطاب را چگونه انتخاب کنیم؟

  دادخواست خود را مرور کنید

  1
  عنوان
  زمینه
  2
  مسأله
  3
  تصویر
  4
  تصمیم‌گیرنده