عموم مردم

ایرانیان آفریقایی‌تبار نباید آماج تبعیض باشند

نویسنده: امضا محفوظ
دیدن همه امضاها
۳۱۹ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

برخی از مردم اطلاعات ناچیزی از ایرانیان آفریقایی‌تبار (یا «سیاهپوستان» ایرانی) دارند. این شهروندان که عموماً در استان‌های جنوبی و شهرهای بندری به سر می‌برند ریشه‌ی آفریقایی دارند و حضور آنها در خاک ایران ثمره‌ی مهاجرت‌های اجباری از طریق بازارهای برده‌داری عصر قدیم، و تجارت برده توسط استعمار پرتغال در عصر جدید بوده‌است. برخی مناسک فرهنگی، باورهای مذهبی، موسیقی و رقص در این مناطق، از بوشهر تا بندرعباس تا بلوچستان، نیز ریشه در آیین‌ها و رسوم آفریقایی دارد. کارشناسان موسیقی قومی (اتنوموزیکالوژیست) بخش بزرگی از موسیقیِ غنی و متنوع جنوبی را به نام «آفریقایی ـ ایرانی» طبقه‌بندی می‌کنند.

این هم‌وطنان زمانی آماج تبعیض و تحقیر قرار می‌گیرند که در عادات گفتاری به نام «کاکا سیا» ، «حاجی‌فیروز»، «کافور»، «سیا برزنگی» مورد خطاب قرار می‌گیرند. آن بخش از ایرانیانی که خود را از «نژاد آریایی» تصور می‌کنند و باور دارند که با اروپاییانِ سفیدپوست خویشاوندی نژادی و فرهنگی دارند به طور اخص رفتاری تحقیرآمیز نسبت به هموطنان تیره‌پوست دارند. سنت برده‌داری خانگی قدیم که طی پنجاه سال اخیر تبدیل به استفاده از خدمتکاران به نام «کلفت» و «نوکر» و «دایه» در خانواده‌های طبقات متوسط و بالا شده، به این حس برتری و آقابالاسر بودن نسبت به ایرانیانِ آفریقایی‌تبار می‌افزوده‌است.

سنت‌ نمایشِ خنده‌دار «حاجی فیروز» در جشن‌های نوروزی و دلقک‌بازی‌های آنها با آواز «ارباب خودم چرا نمی‌خندی، ارباب خودم بزبز قندی» این رابطه‌ی ارباب ـ برده را مؤکد می‌کند که بسیاری ایرانیان از کودکی رنگ‌سیاه را ناخوآگاه با فرودست بودن و مضحک بودن همذات می‌پندارند. در فرهنگ لغات دهخدا و معین، «غلام برزنگی» و «زنگی» از جمله به فرد «بی‌دانش مایل به شهوات پست» و «سیاهپوست مست و شرور» اطلاق شده‌است. در برخی شعرها می‌خوانیم «ز ناپاکزاده مدارید امید / که زنگی به شستن نگردد سپید» (فردوسی) و «به کوشش نروید گل از شاخ بید / نه زنگی به گرمابه گردد سپید» (سعدی) و موارد بسیار دیگر.

این‌ها جلوه‌های بارزی از نژادپرستی است. ما امضاکنندگان این دادخواست، ضمن یادآوری این تاریخچه‌ی اجتماعی و فرهنگی، می‌خواهیم که ایرانیان در رفتار و گفتار از این جلوه‌ها پرهیز کنند و کودکان خود را نیز نسبت به این تبعیض‌های کلامی و رفتاری، حساس و هوشیار بار بیاورند. این روزها که تظاهرات مردمی و خیابانی در سراسر دنیا علیه نژادپرستی در آمریکا و اروپا و خشونت علیه سیاهپوستان در صدر اخبار بوده، ما نیز می‌توانیم به این جلوه‌های نژادپرستی در فرهنگ خود نظر بیندازیم و از آنها فاصله بگیریم.

به روز شده‌ها

۱۰ ماه قبل

06-07-2020 21:59:56

دادخواست چاپ شد

۱۰ ماه قبل

09-07-2020 13:11:35

200 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۱۰ ماه قبل

07-07-2020 12:41:58

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۱۰ ماه قبل

07-07-2020 01:11:47

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

دادخواست‌های برجسته‌شده

  • 309 حامی
  • 10 در انتظار تأیید