عموم مردم

مقابل مجازات اعدام و شلاق اقلیت‌های جنسی بایستید!

نویسنده: roja raha
دیدن همه امضاها
۱٬۴۴۱ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

رابطه با همجنس مطابق با مواد ۲۳۳ تا ۲۴۱ از فصل دوم قانون مجازات اسلامی در ایران با مجازات‌هایی از شلاق تا اعدام رو به رو خواهد شد. این قوانین علاوه بر آنکه اقلیت‌های جنسی در ایران را تحت خطر جانی قرار می‌دهد، موجب سلب آسایش روانی و امنیت آنان نیز می‌شود.
در این دادخواست ما خواهان حذف مجازات‌های غیرانسانی چون اعدام و شلاق برای رابطه با همجنس هستیم. ایران در کنار عربستان سعودی، نیجریه شمالی، سومالی، سودان و یمن یکی از شش کشوری است که مجازات اعدام برای رابطه با همجنس در قوانین آن پیش بینی شده است.
این در حالی است که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های غیر انسانی و موهن از جمله اعدام و شلاق را ممنوع کرده است.

اگر جان و کرامت انسانی همگان فارغ از جنس، جنسیت، نژاد، مذهب، طبقه، گرایش جنسی و هویت جنسیتی برای شما محترم است! اگر از نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی خسته شده‌اید! اگر به فشار حقوق بشری حداکثری بر جمهوری اسلامی به منظور رعایت حقوق تمامی اقلیت‌ها اعتقاد دارید، این دادخواست را امضا کنید!

مجازات شلاق و اعدام برای اقلیت‌های جنسی باید از قوانین ایران حذف شود!

به روز شده‌ها

۹ ماه قبل

08-08-2020 17:11:23

دادخواست چاپ شد

۹ ماه قبل

12-08-2020 22:28:58

500 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۱۱ ماه قبل

25-06-2020 17:35:47

200 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۱۱ ماه قبل

19-06-2020 01:39:27

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۱۱ ماه قبل

18-06-2020 00:20:00

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۱۱ ماه قبل

17-06-2020 20:17:29

دادخواست‌های برجسته‌شده

  • 565 حامی
  • 876 در انتظار تأیید