مجلس شورای اسلامی

قاتلان ناموس‌پرست باید مجازات شوند

نویسنده: تنظیم‌کنندگان دادخواست
دیدن همه امضاها
۲۹۹ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

بار دیگر یک مرد ناموس‌پرست دست به قتل دختری جوان زد که فرزند خود او بود و دولت مردسالار و اسلامگرا به جای مجازات قاتل، تلویحاً او را از عقوبت مبرا پنداشت. ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی تصریح می‌کند در صورتی که قاتل پدر یا جدّ پدری مقتول باشد مجازات یا به اصطلاح «قصاص»شامل حال قاتل نمی‌شود.

رومینا اشرفی فقط ۱۴ سال داشت. جرم او «آبروریزی» بود و «آبرو» نام دیگری است برای مالکیت پدران و شوهران و برادران بر تن و روح و جان زنان و دختران. در نظام مردسالار زنان مایملک مردان به حساب می‌آیند. خشونت و عقوبت نصیب زنانی می‌شود که از قید این تملک گریخته‌باشند. رومینا اشرفی از خانه‌ی پدری فرار کرده بود. مقامات نظامی و دادگستری گیلان او را دستگیر کردند و به پدر تحویل دادند. پدر با داس سر رومینای ۱۴ ساله را برید.

قتل ناموسی هیچ تفاوتی با قتل عمد با قصد قبلی ندارد و منطقاً باید مشمول همان مجازات شود. قوانین ارتجاعی متکی به احادیث که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده، از جمله ماده‌های ۳۰۱ و ۳۰۲ مجازات اسلامی و ماده ۶۳۰ بخش تعزیرات دست پدران و شوهران را باز می‌گذارد که به بهانه‌ی خیانت و زنا و انواع سرپیچی‌های دیگر، دست به قتل زنان بزنند و از مجازات مصون بمانند یا به هنگام ضرب و جرح و ناقص کردن زنان و دختران خود، با پرداخت «دیه»، آنهم نابرابر، مجازاتی نصیب‌شان نشود.

جامعه‌ی ما نیازمند قوانین حمایتی برای زنان و دختران در برابر خشونت خانگی و هنجارهای مردسالار و ناموس‌پرست است. قانون باید حامی و حافظ امنیت زنان و دخترانی باشد که احتمال خشونت خانواده علیه آنها وجود دارد. این قوانین باید همخوان با اصول حقوق جهانشمول و مطابق با قراردادهای بین‌المللی حقوق بشر باشد.

ما امضاکنندگان این دادخواست نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی را در این مورد مسؤل می‌شناسیم و از آنان می‌طلبیم به فوریت:
لایحه‌ی امنیت زنان در برابر خشونت را قانونی کنند،
لایحه امنیت کودکان و نوجوانان را به تصویب برسانند،
به طور جدی هرنوع خشونت با انگیزه حفظ ناموس و آبرو را جرم انگاشته و با لغو مواد قانون مجازات اسلامی در موارد قتل‌های ناموسی از سوی پدران و برادران و شوهران مجازات‌های لازم را مقرر دارند.


به‌روز رسانی: سرانجام، در ماه خرداد ۹۹، شورای نگهبان جمهوری اسلامی قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را تصویب کرد. طبق این قانون، افراد زیر «سن بلوغ شرعی» طفل و افراد زیر ۱۸ سال نوجوان به شمار می‌آیند و مشمول همه‌ی قوانین و مقررات حمایتیِ مربوط به کودکان و نوجوانان، از جمله انواع خشونت و بهره‌کشی از آنان، قرار می‌گیرند. طبق این قانون، کسانی که شاهد کودک‌آزاری شوند و آنرا گزارش ندهند مرتکب جرم شده‌اند.

به روز شده‌ها

۹ ماه قبل

30-05-2020 15:26:46

دادخواست چاپ شد

۹ ماه قبل

20-06-2020 19:32:00

200 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۹ ماه قبل

01-06-2020 16:19:22

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۹ ماه قبل

30-05-2020 21:03:00

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۹ ماه قبل

30-05-2020 15:36:56

دادخواست‌های برجسته‌شده

  • 244 حامی
  • 55 در انتظار تأیید