شیوع کرونا در ترکیه: آینده برای پناهجویان روز به روز بدتر می‌شود

شیوع کرونا در ترکیه و نداشتن بیمه درمانی می‌تواند عامل مهمی در جلوگیری از اقدامات بهداشتی پیشگیرانه و در صورت ابتلای پناهجویان به کرونا، مانعی … ادامه خواندن شیوع کرونا در ترکیه: آینده برای پناهجویان روز به روز بدتر می‌شود