کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ترکیه و اداره کل مهاجرت ترکیه

شیوع کرونا در ترکیه: آینده برای پناهجویان روز به روز بدتر می‌شود

نویسنده: جواد عباسی توللی
دیدن همه امضاها
۸۵۱ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده
  • شیوع کرونا در ترکیه و نداشتن بیمه درمانی می‌تواند عامل مهمی در جلوگیری از اقدامات بهداشتی پیشگیرانه و در صورت ابتلای پناهجویان به کرونا، مانعی برای انجام مراحل درمانی باشد.

از سپتامبر سال ۲۰۱۸/ شهریور ۱۳۹۷ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ترکیه تمامی مسئولیت‌های خود در قبال پناهجویان و پناهندگان را به اداره کل مهاجرت این کشور محول کرده است.

از آن‌زمان به این سو این کمیساریا در قبال تمامی موارد تضییع حقوق پناهجویان از سوی اداره مهاجرت ترکیه، سکوت کرده است.

پنا‌هجویانی که اخیرا از سوی اداره مهاجرت برای گرفتن قبولی کشوری مصاحبه می‌شوند، اعلام می‌کنند که افسران مصاحبه کننده نه تنها تخصص کافی را برای بررسی پرونده آنها ندارند، بلکه در اکثر موارد حتی فضای اتاق مصاحبه، دلهره‌آور و شبیه به یک اتاق بازجویی طراحی شده است.

همچنین شماری از پناهجویان در ماه‌های اخیر از سوی اداره مهاجرت ترکیه بدون ارائه دلیل محکمه‌پسندی حکم ترک خاک یا دیپورت دریافت کرده‌اند. در همین راستا تعدادی نیز به کشور مبدأ خود دیپورت شده‌اند.

از سوی دیگر بیش از سه ماه است بیمه درمانی پناهجویان بدون ارائه دلیل مشخصی از سوی اداره مهاجرت ترکیه قطع شده و هزینه‌های سرسام‌آور درمانی بار مضاعفی را بر پناهجویان تحمیل کرده است.

گذشته از این، شیوع کرونا در ترکیه و نداشتن بیمه درمانی می‌تواند عامل مهمی در جلوگیری از اقدامات بهداشتی پیشگیرانه و در صورت ابتلای پناهجویان به کرونا، مانعی برای انجام مراحل درمانی باشد.

مضاف بر این موارد، دولت ترکیه به پناهجویان اجازه کار نمی‌دهد و آنها برای تأمین معاش و هزینه‌های خود مجبور هستند به کارهای سیاه روی بیاورند. اشتغال در کارهای سیاه (بدون بیمه و بدون قرارداد رسمی) به کارفرمایان اجازه داده تا به هر شکل که با منفعتشان سازگاری دارد از جمله نپرداختن حقوق، بالا بردن ساعت کاری و اخراج از محل کار، با پناهجویان برخورد کنند.

پناهجویان ساکن ترکیه و مردمان آزادی‌خواه و عدالت‌طلب، با امضای این دادخواست از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ترکیه می‌خواهند تا با قبول دوباره مسئولیت در قبال پناهجویان، آنها را از برزخ بلاتکلیفی نجات داده و پرونده آنها را برای بازاسکان در کشورهای دیگر، به جریان اندازد.

امضا کنندگان این دادخواست همچنین از اداره کل مهاجرت ترکیه می‌خواهند تا به تعهداتش در قبال پناهجویان عمل کرده و هرچه سریع‌تر محدودیت‌های ایجاد شده برای پناهجویان را لغو کرده و با توجه به شیوع کرونا در این کشور، حق استفاده مجدد از بیمه‌های درمانی را به آنها بازگرداند.

به روز شده‌ها

۲ سال قبل

16-04-2020 15:04:29

دادخواست چاپ شد

۲ سال قبل

22-04-2020 23:25:17

دادخواهی پناهجویان ترکیه: “وضعیت ما روز به روز بدتر می‌شود”

۲ سال قبل

22-04-2020 20:15:51

حقوق پنا‌ه‌جویی

مشاهده همه پیشتیبان‌ها
ادامه مطلب

۲ سال قبل

22-04-2020 20:06:48

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۲ سال قبل

21-04-2020 01:18:15

200 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۲ سال قبل

20-04-2020 01:45:46

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

دادخواست‌های برجسته‌شده

  • 375 حامی
  • 476 در انتظار تأیید