مردم شریف و آزاده‌ ایران و جامعه بین‌المللی

كشتار اپيدمىِ كرونا وحشتناک است، حكومت ايران را پاسخگو كنيم

نویسنده: تراب تركمن
دیدن همه امضاها
۱۹۸ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

كرونا در ايران كشتار عمومی می‌كند اما واقعيت پنهان است. روزانه ده‌ها نفر در حاشيه شهرها به علت بيماری كرونا می‌ميرند و خاک می‌‌شوند چون امكان مراجعه به بيمارستان را ندارند و تعدادشان نيز در آمار فوت‌شدگان كرونا نمی‌آيد.

كشتار بين تهيدستان چنان وحشتناک شده است كه اجساد را گروهی دفن می‌کنند يا می‌سوزانند [این ادعا برای سایت دادخواست قابل تأیید نیست]. هيچ‌كس هم مطلع نيست چون رسانه‌ها فقط اخبار رسمى را كه فوت در بيمارستان به دليل كرونا ثبت می‌شود، پوشش می‌دهند.

حكومت جمهوری اسلامی مسبب شيوع و گسترش اين بيماری است و با بی‌تفاوتی، تهيدستان را به‌حال خود رها كرده است.

رسانه‌ها هشدار می‌دهند كه از خانه بيرون نياييد يا مسائل بهداشتي را رعايت كنيد!

اين هشدارها را فقط اقشار مرفه می‌توانند اجرا كنند.

كارگرانی كه مجبورند كار كند، هر روز در اتوبوس و مترو و محل توليد هستند و پول برای خريد دستكش و ماسک ندارند، چه كنند؟

حكومت مسبب اين وضعيت است و موظف است برای نجات مردم، تمام هزينه‌های نظامی، فرهنگی و مذهبی را قطع کند و صرفا به مقابله با كرونا، تجهيز مراكز درمان و تأمين بهداشت و هزينه تغذيه تهيدستان برای قرنطينه فردی اختصاص دهد.

سازمان‌های بين‌المللی بايد حكومت را ملزم به كار كنند.

در پیوند با کشته‌شدگان كرونا، مسئولان حكومت باید به جرم جنايت عليه بشر محاكمه شوند.

از تمامی اتحاديه‌های كارگری، روشنفكران و دلسوختگان مردم درخواست می‌شود خواسته كارگران را عمومی كنند. كارگران تهيدستان اين كشورند و جز نيروی كارشان هيچ پس‌اندازی برای محافظت از خود و خانواده‌شان ندارند. به آنان كمک كنيد. حكومت را پاسخگو يا محاكمه كنيد.

به روز شده‌ها

۲ سال قبل

12-03-2020 16:42:08

دادخواست چاپ شد

۲ سال قبل

15-03-2020 10:54:57

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۲ سال قبل

13-03-2020 19:12:46

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

دادخواست‌های برجسته‌شده

  • 177 حامی
  • 21 در انتظار تأیید