برای پیشگیری از یک فاجعه انسانی، زندانیان سیاسی و عادی را آزاد کنید یا به آن‌ها مرخصی بدهید

دادخواستی برای نجات جان زندانیان از «خطر ویروس کرونا» نظر به اینکه اخبار بسیار نگران کننده‌ای در باره‌ انتشار ویروس کرونا در زندان‌های کشور شنیده … ادامه خواندن برای پیشگیری از یک فاجعه انسانی، زندانیان سیاسی و عادی را آزاد کنید یا به آن‌ها مرخصی بدهید