باید علیه هواپیمایی ماهان کیفرخواست صادر شود!

مدعی‌العموم و دادستان می‌بایستی علیه هواپیمایی ماهان و مدیرعامل این شرکت هواپیمایی، حمید عرب‌نژاد، کیفرخواست صادر کند. در روز ۱۳ بهمن در حالی که خبرهای … ادامه خواندن باید علیه هواپیمایی ماهان کیفرخواست صادر شود!