رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهوری ایران

مسئولیت جان محمد نوری‌زاد با جمهوری اسلامی است

نویسنده: آرین پورسعید
دیدن همه امضاها
۹۶۵ به شکل پی‌دی‌اف دانلودکنید
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده
  • جان محمد نوریزاد درخطر است
  • محمد نوری‌زاد در زندان ‘رگ دستش را زد’

از مهم‌ترین موضوعات در مشروعیت هر نظام سیاسی عبارت است از عدالت گستری و شفافیت در سیستم قضایی. لزوم برخورد محترمانه با متهم و برگزاری دادگاه منصفانه و عادلانه و به ویژه در مواردی که حساسیت‌های اجتماعی وجود دارد، برگزاری علنی جریان محاکمه، هم از دستاوردهای علمی-‌اخلاقی دنیای مدرن است و هم جزو آموزه‌های دینی محسوب می‌شود.

دکتر محمد نوری‌زاد از امضا کنندگان نامه موسوم به بیانیه ۱٤ فعال سیاسی [طرح درخواست استعفای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی]، در اعتراض به عدم رعایت اصول ٨، ۲۳ و ۲۷ قانون اساسی و سوء رفتار و برخوردهای نامنصفانه در روند بازداشت و دادرسی، دست به اعتصاب نامحدود غذا و دارو زده و متأسفانه به دلیل بی‌توجهی مقامات مسئول جانشان در معرض خطر است.

بر اساس خبرهای منتشر شده، محمد نوری‌زاد چندین بار دچار بیهوشی عمیق شده است که این مسئله برای سلامت ایشان بسیار خطرناک است.

بدین سبب و از آنجا که مسئولیت هر گونه آسیب جسمی، روحی و جانی زندانیان سیاسی مستقیما متوجه حاکمیت جمهوری اسلامی و به ویژه دستگاه قضایی است، حال امضا کنندگان این دادخواست، مصرانه خواهان اجرای موارد ذیل هستند:

۱. آزادی سریع ایشان با قرار کفالت

۲. احترام به آزادی بیان و احقاق حقوق انسانی ایشان به عنوان یک شهروند

۳. برگزاری دادگاه علنی با حضور هیات منصفه

به روز شده‌ها

۲ هفته قبل

22-07-2020 11:42:52

دادخواست چاپ شد

۲ هفته قبل

24-07-2020 20:27:14

500 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۳ ماه قبل

04-05-2020 06:08:30

200 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۶ ماه قبل

24-02-2020 07:20:37

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۶ ماه قبل

13-02-2020 14:09:25

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

تازه‌ترین دادخواست‌ها

  • 639 حامی
  • 326 در انتظار تأیید