مسئولان سقوط پرواز شماره ۷۵۲-PS باید استعفا دهند و محاکمه شوند

(پس از امضای این دادخواست، ایمیلی برایتان فرستاده می‌شود که لازم است آن را باز و امضای خود را تایید کنید تا امکان ثبت امضا … ادامه خواندن مسئولان سقوط پرواز شماره ۷۵۲-PS باید استعفا دهند و محاکمه شوند