قانون‌گذاران و دولت

تبعید و محرومیت از تحصیل دانشجویان تبریزی

نویسنده: یک کنشگر تُرک
دیدن همه امضاها
۳۰۶ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

اخیرا هشت تن از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز احکام تبعید تحصیلی و تعلیق از تحصیل دریافت کرده‌اند. این احکام که از سوی شورای انضباطی مرکزی وزارت بهداشت صادره شده، در رابطه با اعتراض دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز به حملات شیمیایی به مدرسه‌های دانش آموزان دختر در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ می‌باشد.

پس از صدور احکام سنگین به دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی تبریز، طوماری با امضای ۲۰۰۰ دانشجو در اعتراض به این احکام صادر شد. با انتشار این طومار، حراست دانشگاه با بیش از ۱۲۰ نفر از دانشجویانِ امضا کننده تماس گرفته، یا آنها را به ساختمان حراست دانشگاه کشانده، و با تهدید به اخراج از دانشگاه، خواستار پس گرفتن امضایشان شده بود.

 • «میرمهدی موسویان» دانشجوی رشته پزشکی ورودی مهر ۱۳۹۹ با حکم شورای انضباطی مرکزی وزارت بهداشت، به چهار ترم محرومیت از تحصیل و تبعید تحصیلی به شهر سمنان محکوم شد.
 • «محمدامین سلطان زاده» دانشجوی رشته پزشکی ورودی مهر ۱۳۹۹ با حکم شورای انضباطی مرکزی وزارت بهداشت، به سه ترم محرومیت از تحصیل و تبعید تحصیلی به شهر کاشان محکوم شد.
 • «سهیلا سپیده دم» دانشجوی رشته داروسازی ورودی ۱۳۹۴ با حکم شورای انضباطی مرکزی وزارت بهداشت، به چهار ترم محرومیت از تحصیل و تبعید تحصیلی به شهر اهواز محکوم شد.
 • «علی پروین» دانشجوی رشته داروسازی ورودی ۱۳۹۸ با حکم شورای انضباطی مرکزی وزارت بهداشت، به سه ترم محرومیت از تحصیل و تبعید تحصیلی به شهر اردبیل محکوم شد.
 • «الهه اشرف پور» دانشجوی رشته پرستاری ورودی ۱۴۰۰ با حکم شورای انضباطی مرکزی وزارت بهداشت، به دو ترم محرومیت از تحصیل و تبعید تحصیلی به شهر ارومیه محکوم شد.
 • «رضا انصاریان» دانشجوی رشته پزشکی ورودی ۱۳۹۷ با حکم شورای انضباطی مرکزی وزارت بهداشت، به سه ترم محرومیت از تحصیل و تبعید تحصیلی به شهر ارومیه محکوم شد.

ما امضا کنندگان این دادخواست خواهان لغو احکام سنگین تعلیق از تحصیل و تبعید تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز می‌باشیم.


◄ متن انگلیسی

A Petition Against Academic Suspension and Exile of Tabriz University Students

Author: Turkish Activist

In recent times, eight students from the Tabriz University of Medical Sciences were met with punitive academic suspension and exile, a decision made by the Central Disciplinary Council of the Ministry of Health of the Islamic Republic of Iran. The cause: on March 7, 2023, these students protested the horrifying chemical attacks that occurred in girls’ schools across the country.

Upon issuing these harsh sentences, a petition bearing the signatures of 2000 students was circulated to voice opposition against these disciplinary actions. However, this act of unity and defiance was met with further intimidation. University security officers targeted more than 120 signatories, coercing them into the university security building, where they were threatened with expulsion and pressured into rescinding their signatures.

 • Mirmehdi Mousavian, a medical student admitted in September 2020, was given a four-semester suspension and exiled to Semnan City, as dictated by the Central Disciplinary Council of the Ministry of Health.
 • Mohammad Amin Sultanzadeh, another medical student who began his studies in September 2020, faces a three-semester suspension and exile to Kashan, as per the same Council’s decision.
 • Soheila Sepidehdam, a pharmacy student since 2015, was handed a four-semester suspension and forced relocation to Ahvaz by the Disciplinary Council.
 • Ali Parveen, a pharmacy student since 2019, was dealt a three-semester suspension and forced relocation to Ardabil City by the Council.
 • Elaha Ashrafpour, a nursing student admitted in 2021, has been sentenced to a two-semester suspension and exile to Urmia City by the Council.
 • Reza Ansarian, a medical student since 2018, was given a three-semester suspension and relocation to Urmia City per the Council’s directive.

As the undersigned, we petition for the revocation of these excessive disciplinary actions—academic suspension and exile—imposed on the students of Tabriz University of Medical Sciences.

 

به روز شده‌ها

۵ روز قبل

26-05-2023 23:01:35

دادخواست چاپ شد

۴ روز قبل

28-05-2023 07:53:32

200 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۵ روز قبل

27-05-2023 12:40:27

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۵ روز قبل

27-05-2023 08:37:37

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

دادخواست‌های برجسته‌شده

 • 259 حامی
 • 47 در انتظار تأیید