پشتیبانی از مانلی یک زن ترنسجندر

نویسنده: امضا محفوظ
دیدن همه امضاها
۲۰۵ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

پشتیبانی از مانلی در مقابل سازمان پناهندگان سازمان ملل در ارمنستان

 

خطاب به کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان در ارمنستان:

در این نامه نگرانی خود را در مورد وضعیت دشواری که مانلی به عنوان یک زن ترنسجندر در ارمنستان با آن روبرو است، ابراز میکنیم. شنیدن این خبر که مانلی به دلیل ممنوعیت درمان برای افراد ترنس در ارمنستان نمی تواند درمان هورمونی مناسب را انجام دهد بسیار دلخراش است. علاوه بر این، جامعه ی ال‌جی‌بی‌تی‌کیوپلاس LGBTQIA+ در ارمنستان با نفرت و تبعیض مواجه است، که دشواری های بیشتری برای افرادی مانند مانلی ایجاد می کند.

مسئولیت جمعی ما این است که ازافراد به حاشیه رانده و آسیب پذیر دفاع کنیم و هر چه در توان داریم انجام دهیم تا آنها بر مشکلات غلبه کنند  و زندگی بهتری برای خود و خانواده خود بسازند.

ازکمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان در ارمنستان درخواست داریم جهت حمایت از پرونده مانلی اقدام فوری کنند و کمک ها و منابع لازم مانند دسترسی به هورمون درمانی، و تسریع مراحل تایید پناهندگی او را برای زندگی امن و شرافتمندانه را به او ارائه دهد. همچنین خواستاریم تا مانند کشورهایی مثل کانادا، ایالات متحده آمریکا یا اروپا شرایطی فراهم آورید تا پناهندگان ترنس به هورمون درمانی ، مراقبت های پزشکی رایگان، خدمات بهداشت روانی، رفاه و مسکن دست یابند. خواهشمندیم که این موضوع را جدی بگیرید و تمام تلاش خود را برای حفظ حقوق مانلی انجام دهید


◄ متن انگلیسی

Support for Maneli’s Case in front of UNHCR of Armenia

To: UNHCR of Armenia:

I am writing to express my concern about the difficult situation that Maneli is facing as a transgender girl in Armenia. It is heartbreaking to hear that Maneli is unable to access proper treatment and hormone therapy due to the government’s prohibition of such treatments for trans individuals in Armenia. Moreover, the LGBTQ+ community in Armenia is facing hate and discrimination, making it even harder for people like Maneli to survive.

I believe that it is our collective responsibility to stand up for those who are marginalized and vulnerable and to do everything we can to help them overcome their difficulties and build better lives for themselves and their families.

I am writing to request that the UNHCR of Armenia takes immediate action to support Maneli’s case and provide her with the necessary assistance and resources to live a life of safety and dignity, such as access to hormone therapy, speed in the approval for her asylum claim, support for processing asylum to a country that: accepts LGBT rights, have access to hormone therapy, provide free medical care, mental health services, welfare and housing for a refugee who is trans like Canada, USA, or Europe. I have sent an email to armeniainfo@unhcr.org to offer my support and to ask what more I can do to help. I urge you to take this matter seriously and do everything in your power to ensure that Maneli’s rights are protected.

به روز شده‌ها

۲ هفته قبل

15-05-2023 07:16:02

دادخواست چاپ شد

۲ هفته قبل

16-05-2023 02:57:54

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۲ هفته قبل

15-05-2023 11:18:54

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

دادخواست‌های برجسته‌شده

  • 182 حامی
  • 23 در انتظار تأیید