رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهوری ایران

جان توماج صالحی در خطر است

نویسنده: آرین پورسعید
دیدن همه امضاها
۸۲۲ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

توماج هنرمند و خواننده مشهور رپ ایرانی است که در ۷ آبانماه ۱۴۰۱ به دلیل حمایت از اعتراضات ایرانیان بازداشت شد. ترانه‌های او درباره فساد، فقر و آزادی است و همواره تلاش می‌کند صدای ایرانیان علیه بی‌عدالتی باشد. او یک هنرمند دگراندیش است و تنها به دلیل اعتراض و استفاده از حق آزادی بیان برای تقویت صدای مردم ایران بازداشت شده و اینک در خطر اعدام است.

امضا کنندگان ذیل از قوه قضائیه جمهوری اسلامی میخواهند که با محق دانستن حق آزادی‌ بیان تک‌تک ایرانیان:

۱- پرونده‌سازی علیه توماج صالحی را متوقف کند.

۲- به میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز منع شکنجه که برپایه اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین شده‌اند، پایبند باشد.

۳- برگزاری دادگاه علنی با حضور هیات منصفه و همچنین حق قانونی و مشروع انتخاب وکیل مدافع توسط توماج صالحی را به رسمیت بشناسد.

#توماج_صالحی

به‌روز رسانی ۹ دی ۱۴۰۱ _ امیر رئیسیان وکیل دادگستری در یک توییت نوشت، «وکالت من و همکارم، خانم رزا اعتماد انصاری، در پرونده آقای توماج صالحی پذیرفته شد، بخشی از پرونده توسط همکارم مطالعه شده است. در روزهای آتی کل پرونده مطالعه خواهد شد و با موکل ملاقات خواهیم کرد.»

◄ متن انگلیسی

Toomaj Salehi’s Life Is in Danger

Toomaj Salehi is a famous Iranian rap artist and singer who was arrested on October 29, 2022, for supporting Iranian protests. His songs are about government corruption, people’s poverty, and the desire for freedom. He has always tried to be the voice of Iranians against injustice. He is a dissident artist, arrested only for protesting and using the right to freedom of expression to strengthen the voice of the Iranian people. Toomaj is now in danger of the death penalty.

The following signatories ask the judiciary of the Islamic Republic to recognize the right to freedom of expression of every Iranian:

1- To stop making a false case against Toomaj Salehi.

2- Adhere to the international covenants of civil and political rights and the prohibition of torture, which was compiled based on the Universal Declaration of Human Rights.

3- Hold a public trial with a jury and recognize Toomaj Salehi’s legal and legitimate right to choose a defense lawyer.

#Toomaj_Salehi

Update, December 30, 2022
Attorney Amir Raisian wrote in a tweet, “The duty of legal defense by me and my colleague, Mrs. Roza Etemad Ansari, was accepted [by the court] in the case of Mr. Toomaj Salehi, a part of the case has been studied by my colleague. In the coming days, the entire case will be studied, and we will meet with the client.”

 

به روز شده‌ها

۲ ماه قبل

06-12-2022 06:27:46

دادخواست چاپ شد

۲ ماه قبل

10-12-2022 20:50:43

500 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۲ ماه قبل

06-12-2022 15:37:53

200 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۲ ماه قبل

06-12-2022 10:37:45

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۲ ماه قبل

06-12-2022 09:02:16

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

دادخواست‌های برجسته‌شده

  • 640 حامی
  • 182 در انتظار تأیید