تروریسم گشت ارشاد

نویسنده: آزاده
دیدن همه امضاها
۴۹۲ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

آدم‌ربایان «گشت ارشاد» عامل تروریسم روانی در خیابانها هستند. ما شهروندان از هر جنسیت و با هر باور دینی و غیردینی نباید در برابر این صحنه‌ها منفعل بایستیم و نظاره کنیم. مقاومت مدنی و دخالت جمعی برای متوقف کردن این خشونت یک وظیفه اخلاقی و یک رفتار شهروندی است. در برابر توحش ساکت نباشیم.

با فریاد «مزدور شرمت باد، آدم‌ربا شرمت باد»، جلو این رفتار بایستیم. این مأموران از راه آزار، آسیب‌، اخاذی، و زورگویی به دختران و زنان نان‌ می‌خورند! ما شهروندان جامعه حق مادی و معنوی خود را طلب می‌کنیم و این سیستم «هدایت و ارشاد» مضر و وحشیانه را نمی‌پذیریم.

گشت ارشاد یک تشکیلات زن‌ستیز و سرکوبگر است که مأموریت‌اش کنترل و تحقیر سیستماتیک زنان و دختران و آدم‌دزدی در کوچه و خیابان تعریف شده‌است.

گشت ارشاد عامل ترور روانی و فضای ترس و ارعاب در خیابان است.

گشت ارشاد مسئول خشونت سازمان‌یافته و سیستماتیک علیه زنان و دختران در فضای شهری است.

گشت ارشاد یک تشکیلات ضدمدنی و ناقض حقوق شهروندی است.

گشت ارشاد باید منحل شود.

به روز شده‌ها

۹ ماه قبل

17-09-2022 20:58:49

دادخواست چاپ شد

۱۰ ماه قبل

23-07-2022 21:06:38

200 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۱۱ ماه قبل

20-07-2022 13:15:50

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۱۱ ماه قبل

19-07-2022 23:06:35

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

دادخواست‌های برجسته‌شده

  • 421 حامی
  • 71 در انتظار تأیید