دولت جمهوری اسلامی ایران

مردم بدون شناسنامه و شهروندان فراموش‌شده در سیستان و بلوچستان

نویسنده: امضا محفوظ
دیدن همه امضاها
۳۲۰ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

در برخی گزارش‌های آماری تعداد مردم بدون شناسنامه در استان سیستان و بلوچستان فراتر از صدهزار نفر تخمین زده می‌شود که از این تعداد هشتادهزار نفر کودک هستند. جمهوری اسلامی ایران هرگز آمار دقیقی از شهروندان بلوچ بدون شناسنامه ارائه نمی‌دهد و سعی دارد رقم‌هایی پایین‌تر از آمار واقعی از این شهروندان فراموش شده اعلام کند.

به‌دلیل محرومیت و فقر، مردم منطقه توانایی سفر کردن برای کسب گواهی تولد را ندارند. برای یک روستایی فقیر امکان سفر طولانی به زاهدان برای دستیابی به گزارش تست «دی اِن اِ» (تعیین هویت ژنتیک) امری بسیار دشوار است. مردمی که دور از شهر زندگی می کنند هیچ امکان و وسیله‌ای برای دسترسی به خدمات دولتی و توانایی دریافت بلافاصله‌ی گواهی تولد از بیمارستان‌های محلی را ندارند. پس از گذشت مدتی، از این اشخاص خواسته می‌شود که تست «دی اِن اِ» بدهند تا رابطه بیولوژیکی با کودک ثابت شود. انجام این تست تنها در مرکز استان امکان‌پذیر است. علاوه بر آن، هزینه‌ی بالای تست و سفر طولانی به مرکز استان این امر را بيش از پیش دشوار می‌کند.

بدون کارت شناسایی، افراد به‌شکل مدام از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم می‌شوند. آنها به دلیل نداشتن بیمه نمی‌توانند از خدمات درمانی بهره بگیرند، نمی‌توانند فرزندان خود را به مدرسه بفرستند، و توانایی بدست آوردن شغل مناسب را هم ندارند. در این زمینه، زنان و کودکان آسیب‌پذیرتر هستند. فقر، صعب‌العبور بودن منطقه و نبود وسایل حمل و نقل، سفر به شهر و کسب شناسنامه رابرای شهروندان بلوچ دشوار کرده است.

شهروندان فراموش‌شده‌ی بدون هویت در بلوچستان از موقعیت‌ها و خدمات هرچند محدودی که دیگر شهروندن دارند محروم هستند. بعلاوه، برخورد بعضی از مأموران ثبت احوال با بلوچ‌ها همراه با بی‌اعتنایی و تحقیر است.

عزمی جدی از طرف مسئولان برای بازسازی زیرساخت‌های منطقه لازم است تا از عمق این فاجعه‌ها کاسته شود ولی متأسفانه این عزم وجود ندارد. در این شرایط تنها امید مردم بلوچستان همراهی و همصدا شدن سایر مردم ایران برای رساتر کردن صدای مظلومیت آنهاست تا شاید اینگونه گره‌ای از مشکلات عدیده آنها باز شود.

ما امضاکنندگان این دادخواست خواستار پایان تبعیض و بی‌توجهی مسئولان نسبت به مشکلات بلوچستان و علی‌الخصوص عدم صدور شناسنامه هستیم. ما همچنین توصیه می‌کنیم که سیستمی ایجاد شود تا از طریق آن روند دریافت آزمایش «دی اِن اِ» و کسب شناسنامه آسان شود.

//


متن دادخواست به زبان بلوچی

لهتێنبلۆچ مردمانی رپورتانی رِدا بلۆچستان و سیستانئے استانا بێسجلێن مردم کمّ و گێش یکسد هزار نپر اَنت که چه اشان هشتاد هزار کۆدک اَنت. اے مُهمّێن بُنگپّے که باید اِنت اشیئے نێمگا دلگۆش گوَر کنگ ببیت.اے دمگئے مردم زبهر و نێزگار اَنت، پمێشکا په پێدایشی گواهیئے کاگدئے گرگا سپر کرتَ نکننت.

اێرانئے اسلامی جمهوری هچبر بێسجلێن مردمانی پکّاێن شمارا نگوَشیت و آییئے کۆشست همش اِنت که اے شمشتگێن جهمنندانی اسلیگێن شمارا مگوَشیت و کمترێن شمارے اێلان بکنت. مان اێرانا اے بێپجّارێن بلۆچ مردم چه هما کمّکێن مۆه و سرکارئے اُلسی هزمتا هم که آ دگه جهمنند چه آیان بهروند اَنت زبهرَ بنت

په یک مردمے که نێزگار اِنت و کلّگێا زندَ گوازێنیت زاهدانا سپر کنگ و دی ان ائیئے رپورتئے گرگ سکّ

گرانێن کارے. مردمے که چه شهرا دور و گستاه زندَ گوازێننت، آیان هچ وسیله و امکانے نێست که چه سرکاری هزمتا بهروند ببنت و په وتی چکّان رند چه آیانی پێدایشا چه هندی کپتۆکجاهان پیدایشی گواهیئے کاگدا بگرنت. مدّتێا رند چه اشان لۆٹگَ بیت که دی ان ائیئے تستا بدئینت تانکه پکّا ببیت که آ کۆدک بیولوجیکی هسابا آیانی چکّ اَنت. اے تست اێوکا اُستانئے بنجاهی شهرا بیت. تستئے هرچ و درچ هم باز اِنت و اُستانئے بنجاهی شهرئے دراجێن سپر هم اے کارا په آیان گرانترَ کنت.

بے سجلا مردم مداما چه وتی بنیاتیێن هکّ و اۆبالان زبهرَ بنت. آ بے بیمَها چه درمانی هزمتان بهروندَ نبنت، وتی چکّان وانگجاهان راه داتَ نکننت و الکاپێن کار و رۆزگارے هم نرسیتش. اے بابتا جنێن و کسانێن چکّان گێشترێن تاوان رسیت…

سرکار و هما مردم که مسئولا آ باید دێما بکنزان و بلۆچستانۓ مهلۆکانی اے مشکلا هل کنگۓ عزم بکننت و مردما ای مشکلان نجات بدئینت.  بلۆچستانۓ مهلۆک چی سجائێن اێرانۓ مهلۆکان دست بندی کن انت که آهانی توارا هم توار بیبنت و مسئۆلانا مجبۆر بکن انت که اے نێمگا توجه بدێیَنت.

ما دراهێن اے داد لۆٹۓ اِمزا کنۆک توار پِر کنێن که بلۆچستانۓ مهلۀکانۓ هِلاپ تمام تاسُب هلاس کنگ بیبنت بلهسوس آئیانی تمام مشکل که سِجّلۓ ںبێیَگۓ وجهان پێداک انت زوت هل کنگ بیبنت.

//


Petition for the Forgotten Baluch Citizens in Iran

The Islamic Republic of Iran does not provide accurate statistics about the number of Baluch citizens who do not possess an identity card in Iran, and in reality, it minimizes the number of these forgotten Baluch citizens. The Baluch minority is underrepresented in government and has a long history of systematic political, cultural, and religious discrimination at the hands of the Islamic Republic of Iran. The issues faced by the Baluch citizens in Iran are multi-faceted such as discriminatory land confiscation, arbitrary arrests, death penalties, extrajudicial executions, and lack of language and religious rights. But, another serious challenge that thousands of Baluch people face, including roughly 80,000 children, is the lack of citizenship. These people remain unidentified in the Iranian system and are deprived of necessities, opportunities, and already limited services a citizen enjoys in Iran.

Due to deprivation and poverty, Baluch people, particularly those in the remote areas of Sistan and Baluchistan and Hormozgan, cannot travel the required distances to obtain birth certificates. Poverty, inaccessibility of the area, and lack of transportation have made it difficult for Baluch citizens to visit the cities and apply for a birth certificate. For a poor villager, it is impossible to travel a long distance to the provincial capital Zahedan to receive a DNA report. The people who live away from cities have no means or access to government facilities and cannot obtain birth certificates immediately after birth in local hospitals. If not registered on time, for instance, within a week, a child needs to undergo DNA tests to prove his/her biological relationship with the parents and to conduct the DNA test, the family has to travel to the provincial capital Zahedan where the facility is available, implying the engagement to a costly, and complicated process.

Even though the Islamic Republic of Iran signed the UN Convention on the Rights of the Child (CRC) in 1991 and ratified it in 1994[1], according to the residents of Sistan and Baluchestan, the number of people without ID documents in Sistan and Baluchestan province in exceeds 100,000 out of which around 80,000 are children.[2] Without ID cards, individuals are regularly deprived of their most basic rights. They cannot benefit from health services due to the absence of insurance, and they cannot send their children to school. They cannot acquire a decent job.

In this situation, the only hope of the people of Baluchistan is to urge all Iranians to come to their support, to echo their voices so that their helpless pleas may reach the relevant authorities.

We, the signatories of this petition, call for an end to the discrimination and neglect of the authorities regarding the problems of Baluchestan and, in particular, ask the government to facilitate the process of obtaining DNA tests and birth certificates smooth and accessible for Baluch citizens, through providing government-administered maternity clinics and registration offices in villages as well equipping nearest local hospitals in the area with DNA test services.

[1] https://iran.un.org/sites/default/files/2021-02/Convention%20on%20the%20Rights%20of%20the%20Child.pdf

[2] https://unpo.org/article/21621///

به روز شده‌ها

۱۱ ماه قبل

04-07-2022 15:52:41

دادخواست چاپ شد

۱۱ ماه قبل

13-07-2022 00:17:18

200 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۱۱ ماه قبل

07-07-2022 12:41:05

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۱۱ ماه قبل

06-07-2022 21:45:22

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

دادخواست‌های برجسته‌شده

  • 305 حامی
  • 15 در انتظار تأیید