قوه قضاییه

عسل محمدی و هیراد پیربداغی را آزاد کنید

نویسنده: امضا محفوظ
دیدن همه امضاها
۴۳۳ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

عسل محمدی و هیراد پیربداغی دو فعال حقوق کارگری‌ هستند که روز ۱۵ آبان به دست مأموران امنیتی از منزل‌شان ربوده شده‌ و به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده‌اند. تا این تاریخ از آنها خبری به خارج از زندان نرسیده است.

دلیل خشم و انتقام‌ مأموران امنیتی این است که عسل محمدی و هیراد پیربداغی همراه با گروهی از زندانیان سیاسی سابق  کارزاری به نام «نه به سلول انفرادی» آغاز کرده‌اند تا علیه شکنجه سفید و حبس انفرادی دادخواهی کنند. این کنشگران حبس طولانی در سلول‌های انفرادی امنیتی ــ محرومیت حسی و روانی در فضای بسته به منظور انهدام روانی زندانی ــ را «مصداق بارز شکنجه و نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل ۳۸ قانون اساسی» می‌دانند.

عسل محمدی، هیراد پیربلاغی و دیگر فعالان حقوق کارگری روزهای متوالی از طرف مأموران اطلاعات تلفنی تهدید و برای بازجویی احضار شده بودند. آنها شجاعانه اعلام کردند که تسلیم ارعاب نخواهند شد و به شکایت خود علیه شکنجه‌گرانِ سلول‌های انفرادی ادامه خواهند داد. اتحادیه آزاد کارگران ایران پشتیبان این کنشگران و کارزار آنها علیه شکنجه سفید است.

ما امضاکنندگان این دادخواست خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط عسل محمدی و هیراد پیربلاغی هستیم. تهدید، بازداشت، و شکنجه فعالان کارگری باید متوقف شود.

۲۲ آبان ۱۴۰۰

#عسل_محمدی

#هیراد_پیربداغی

#نه_به_سلول_انفرادی

#نه_به_شکنجه_سفید

به‌روز رسانی دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰ – عسل محمدی با قرار کفالت به‌صورت موقت آزاد شد، هیراد پیربداقی همچنان در بازداشت است.

به‌روز رسانی پنجشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۰ ـ مادر هیراد پیربلاغی هرروز به زندان اوین مراجعه کرده اما خبری از فرزندش نمی‌دهند، در این ویدیو موقعیت را توصیف می‌کند:

 


◄ متن انگلیسی

Asal Mohammadi and Hirad Pirbadaghi Must Be Released

Asal Mohammadi and Hirad Pirbadaghi are two labor rights activists abducted by security agents on November 6 and transferred to Ward 209 of Evin Prison. To date, no news of them has reached outside the prison.

Asal Mohammadi, Hirad Pirbadaghi, and a group of former political prisoners have launched a “No to solitary confinement” campaign to raise awareness about white torture in Iran. These activists consider the extended detention in solitary confinement cells – emotional and psychological deprivation in a closed space to psychologically destroy a prisoner – as “a clear example of torture and violation of the Universal Declaration of Human Rights and Article 38 of the Islamic Republic’s Constitution.”

Asal Mohammadi and Hirad Pirbadaghi were threatened and questioned for several days before their arrest. They courageously declared that they would not succumb to intimidation and would continue to campaign against solitary confinement torturers. The Free Trade Union of Iranian Workers supports these activists and their campaign against white torture.

We, the signatories of this petition, demand the immediate and unconditional release of Asal Mohammadi and Hirad Pirbadaghi. Threats, detentions, and torture of labor activists must stop.

13 November 2021

Update: Monday, November 22, 2021 – Asal Mohammadi was temporarily released on bail, Hirad Pirbadaghi is still in custody.

 

 

به روز شده‌ها

۳ هفته قبل

13-11-2021 19:39:23

دادخواست چاپ شد

۳ هفته قبل

17-11-2021 01:15:38

200 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۳ هفته قبل

14-11-2021 23:30:55

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۳ هفته قبل

14-11-2021 18:37:17

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

دادخواست‌های برجسته‌شده

  • 372 حامی
  • 61 در انتظار تأیید