خطاب به آگاهی و اراده عمومی

جلو مرگ تدریجی دریاچه ارومیه را بگیریم

نویسنده: ع. ک.
دیدن همه امضاها
۳۴۷ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته بازهم روند از دست دادن وسعت و حجم آب خود را ادامه داده، کوچک‌ترشده و سطح آن پایین‌تر رفته است. طبق گزارش‌ها «ستاد احیای دریاچه ارومیه» طی هشت سال بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان (پانزده تریلیون تومان) خرج کرده اما کارنامه‌ی درخشانی از خود باقی نگذاشته‌است. حال گفته می‌شود این ستاد منحل شده و در کابینه‌ی جدید معلوم نیست چه نهادی جای آنرا خواهد گرفت.

کابینه‌های احمدی‌نژاد و روحانی همواره وعده و وعید «مديريت پايدار درياچه اروميه و استفاده ازاكوسيستم ارزشمند آن» را داده‌بودند. اما مدیریت پایدار چیزی جز همان مدیریت فاسد و ناکارامد همیشگی نبود. طبق آمار ستاد احیاء، از پارسال تا امسال حجم آب دریاچه دو میلیارد متر مکعب کمتر شده است. هیچ دلیلی در دست نداریم که کابینه‌ی جدید برنامه‌ی مشخصی برای احیاء تالاب داشته باشد.

دریاچه ارومیه زمانی ۱۴ میلیارد متر مکعب آب داشت که اکنون به کمتر از یک‌سوم این مقدار کاهش یافته است. این دریاچه محل زیستِ گونه‌ی جانوری کمیاب «آرتمیا» است که ظرفیت صادرات بالا و درآمدزایی قابل توجه دارد. توریسم، آب‌درمانی، برداشت نمک و گیاهان دارویی از جذابیت‌های این تالاب بود که در زمره میراث فرهنگیِ جهانی از جانب یونسکو (نهاد فرهنگی و علمی سازمان ملل) به رسمیت شناخته شده است.

خشک‌شدن تدریجی دریاچه ارومیه فقط به خاطر کاهش بارندگی نیست. ده‌ها هزار چاه‌های غیرمجاز، اضافه‌برداشتِ آب اطراف بدون نظارت دولتی، سدسازی‌های بی‌رویه در حوزه‌ی آبریز ارومیه، و احداث بزرگراه میان‌گذر که با خاکریزی و دو‌نیمه کردن تالاب عملاًمختل‌کننده چرخه‌ی آب شده، همه خبر از مدیریت بد و غیرمسؤلانه‌ی سازمان حفظ محیط زیست و ستاد احیای دریاچه ارومیه می‌دهد. با کاهش و پس‌رفت آب دریاچه، مساحت شوره‌زار اطراف آن چند برابر شده و مشکلات زیست‌محیطی بیشتری را مثل فرسایش خاک سبب خواهد شد.

ما امضاکنندگان این دادخواست اعتقاد داریم دیگر از این پس نباید بودجه‌های میلیاردی در اختیار رانت‌خواران پشت‌میزنشینِ وزارت نیرو، استانداری‌های محل، و پژوهشگاه‌های رانتی و کمیسیون‌های ویژه قرار بگیرد. به کابینه‌ی رئیسی (عضو هیأت مرگ) هم امیدی نداریم. نجات دریاچه در گرو بسیج شهروندی و فشار به حاکمیت است. مدیریت احیای دریاچه ارومیه باید متشکل از کارشناسان و استادان دانشگاه‌های آذربایجان غربی و شرقی با همکاری نمایندگان مستقیم اهالی محل در ارومیه صورت بگیرد و ارجح آن است که این مدیریت از همکاریِ مستقیم هیأت‌های کارشناس بین‌المللی از جمله برنامه زیست‌محیط سازمان ملل بهره ببرد. جلو مرگ تدریجی دریاچه ارومیه را بگیریم!

به روز شده‌ها

۷ ماه قبل

26-10-2021 05:29:57

دادخواست چاپ شد

۷ ماه قبل

28-10-2021 14:58:37

200 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۷ ماه قبل

26-10-2021 12:27:39

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۷ ماه قبل

26-10-2021 09:23:45

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۷ ماه قبل

26-10-2021 05:42:39

دادخواست‌های برجسته‌شده

  • 329 حامی
  • 18 در انتظار تأیید