رسانه‌ها، نهادهای دموکراتیک، و نمایندگان همه کشورها

مردم ایران به همبستگی جهانی نیاز دارند

نویسنده: جمعی از کنشگران
دیدن همه امضاها
۴۸۸ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

در ایران دوباره جنبشی برخاسته که از شهر به شهر گسترش می‌یابد. ابتدا در شهرهای خوزستان فراگیر شد و اکنون به شهرهای دیگر از جمله تبریز و تهران رسیده است.

مردم استان خوزستان به دلیل نداشتن آب آشامیدنی و نابودی معیشتی ــ که از مدیریت نادرست منابع آبی کشور و انتقال این منابع حیاتی به مناطق مرکزی به قصد سودجویی ناشی شده ــ برای اعتراض به خیابان‌ آمده‌اند اما حاکمیت با مسدود کردن اینترنت در این استان، در شرایط خاموشی رسانه‌ای، در آنجا وضعیت شبه حکومت نظامی برقرار کرده است.

تاکنون چندین نفر جان خود را در تظاهرات از دست داده‌اند. جوانانی که در خیابان گلوله خورده و زخمی می‌شوند جرئت مراجعه به بیمارستان را ندارند زیرا بسیار کسانی که روزهای اول به بیمارستان رفته‌بودند به چنگ مقامات انتظامی افتاده‌اند. ما نمی‌دانیم چه تعداد از مردم تا این تاریخ دستگیر و زندانی شده‌اند.

اعتراضات مردم خوزستان به سایر استان‌ها نظیر لرستان و آذربایجان گسترش یافته‌است. رژیم در همه جا نیرویش را بسیج کرده تا  خون صدها نفر را مثل آبان ۹۸ بر کف خیابان بریزد.

ما که این بیانیه را امضا می‌کنیم کوشش می‌کنیم مضمون آن را به اطلاع رسانه‌های بین المللی، سندیکا و نهادهای دموکراتیک و نمایندگان مردم در کشورهای مختلف برسانیم. ما خواهان آنیم که جهانیان دریابند مردم چه مقاومتی را در برابر غارت و استبداد پیش می‌برند.

ما خواهان آنیم که ایران تقلیل نیابد به حکومتی که بر فراز آن نشسته و قدرت را با سرکوب و کشتار حفظ می‌کند. این حکومت با برنامه‌های جنون‌آمیزش، از سدسازی و تغییر مسیر رودخانه‌ها و تجاوز به محیط زیست گرفته تا برنامه‌ی  هسته‌ای، فقط به اقتدار خود فکر می‌کند. موضوع هسته‌ای هم موضوع اقتدار است و اقتدار این حکومت در برابر زندگی مردم قرار دارد.

اکنون که مذاکرات هسته‌ای دوباره به جریان افتاده، ما خواهان آنیم که امر مردم ایران در نظر گرفته شود و چنان نشود که بر امکان‌های رژیم برای کسب قدرت‌ بیشتر، خرید سلاح و ابزارهای کنترل افزوده شود.

ما خواهان آن هستیم که رهبری و بیت او، سران سپاه و بسیج، و سرمایه‌های آنان همچنان زیر تحریم بین‌المللی باشند و حذف این تحریم وجه‌المصالحه و شرط مذاکره قرار نگیرد.

شدت بحران‌های معیشتی، آب، برق، و سرکوب کارگران و فرودستان و طبقات متوسط در سراسر کشور به چنان درجه‌ای رسیده که دیر یا زود مردم ایران طومار جمهوری اسلامی را در هم خواهند پیچید. تا آن زمان اما جامعه‌ی بین‌الملل نباید نسبت به سرکوب و کشتار مردم و نقض بنیادی‌ترین حقوق انسانی آنها در ایران بی‌تفاوت بماند و دست حاکمیت را بازتر کند که به این روال ادامه دهد.

به روز شده‌ها

۱ سال قبل

27-07-2021 10:03:16

دادخواست چاپ شد

۱ سال قبل

28-07-2021 21:42:37

200 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۱ سال قبل

27-07-2021 16:14:18

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۱ سال قبل

27-07-2021 12:25:41

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۱ سال قبل

27-07-2021 10:16:22

دادخواست‌های برجسته‌شده

  • 451 حامی
  • 37 در انتظار تأیید