دادستان کل کشور

برکناری و محاکمه اردکانیان وزیر نیرو

نویسنده: فردین
دیدن همه امضاها
۳۷۰ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

مدتی است در این تابستان داغ و وجود کرونا، برق مرتب قطع می‌شود. این باعث فاسد شدن مواد غذایی و صدمه به وسایل برقی می‌گردد. چون داخل منزل کار می کنیم و درس می خوانیم قطع برق باعث می‌شود از کار و زندگی باز بمانیم.

وزارت نیرو ملزم بود با پیش‌بینی این وضعیت، اقدامات مناسب برای جلوگیری از آسیب به مردم را انجام می‌داد. اما وزیر و مسؤلان وزارت نیرو به جای آنکه برق مشترکان پرمصرف نظیر مغازه‌ها و منازل لاچکری ثروتمندان را قطع یا جیره‌بندی کند، برق همه یعنی هم افراد کم‌مصرف و هم افراد پرمصرف را قطع کرد. وزارت نیرو از مردم می خواهد کم مصرف کنند ولی حتی یک شماره برای گزارش افراد پرمصرف ندارد و اگر هم گزارش دهیم کاری نمی‌کند.

چرا افرادی که کم مصرف می‌کنند باید برقشان به همان اندازه‌ی افراد پرمصرف قطع شود؟ اینها همه اثبات بی‌کفایتی این وزیر و معاونان ایشان است. وقتی استخدام وزارت نیرو فقط با آشنایی و پارتی بازی و یک امتحان پیش‌پاافتاده صورت می‌گیرد که اصلا مهارت افراد را بررسی نمی‌کنند، این می شود که مشتی نالایق بشوند کارمند اداره برق، کسانی که مطلقاً که از مدیریت بهینه‌ی برق عاجرند.

این وزیر به علت بی‌کفایتی در مدیریت و برگماردن مشتی نالایق از خودی‌ها باید برکنار و برای تمام موارد قطع برق در دوران وزارت خود محاکمه شود. مدیران نالایق که آسایش شهروندان را به خطر می‌اندازند باید اخراج شده و از هر گونه فعالیت دولتی منع شوند.

به روز شده‌ها

۱ سال قبل

19-07-2021 10:10:25

دادخواست چاپ شد

۱ سال قبل

22-07-2021 20:06:57

200 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۱ سال قبل

19-07-2021 20:01:06

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۱ سال قبل

19-07-2021 12:10:45

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۱ سال قبل

19-07-2021 10:17:40

دادخواست‌های برجسته‌شده

  • 359 حامی
  • 11 در انتظار تأیید