مردم ایران

رأی بی رأی

نویسنده: بابک مشیزی، سارا ماهانی
دیدن همه امضاها
۴۴۸ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

جمهوری اسلامی از زمان سایه‌افکندن بر ایران سعی کرده است دیدگاه‌ها، تفکرات و صداهای همسو با مردم را خاموش و حذف کند و صداهای دروغین را جایگزین مسیردرست و صحیح در انتخابات کند. انتخابات در جمهوری اسلامی هرگز نماینده اراده‌ی مردم نبوده است. انتخابات هرگز شهروندان را توانمند نکرده، هرگز خواسته‌های آزادی و رفاه را برنیاورده است. هر چهارسال یکبار، مردم فقط شاهد تنگناهای بیشتر سیاسی، اجتماعی، و حتی دینی بوده‌اند بدون آنکه در فردای انتخابات راه برون‌رفتی حاصل شده باشد. از اینرو، ما جمعی از ایرانیان که در تبعید ناخواسته در کشورهای دیگر به سر می‌بریم، هم‌پیمان با هم‌اندیشان مقیم ایران،  از تمام شهروندان متعهد به آزادی و دمکراسی و رفاه اجتماعی درخواست داریم که در انتخاباتِ فرمایشی و دروغین شرکت نکنند. از هم‌وطنان خارج از کشور می‌خواهیم در روز انتخابات با #رای_بی_ رای یک حرکت گسترده را آغاز کنند و با حضور در برابر سفارت‌خانه‌ها یا کنسولگری‌های جمهوری اسلامی دست به اعتراض بزنند.

#رای_بی_ رای

به روز شده‌ها

۱۲ ماه قبل

08-06-2021 10:58:27

دادخواست چاپ شد

۱۲ ماه قبل

09-06-2021 06:39:20

200 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۱۲ ماه قبل

08-06-2021 15:40:23

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۱۲ ماه قبل

08-06-2021 11:54:19

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۱۲ ماه قبل

08-06-2021 11:00:50

دادخواست‌های برجسته‌شده

  • 417 حامی
  • 31 در انتظار تأیید