افکار عمومی و تمامی ملت‌ها و دولت‌ها

همبستگی برای تغییر نظام به یک جمهوری سکولار دموکرات

نویسنده: مانوک
دیدن همه امضاها
۴۶۵ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

در جمهوری اسلامی آزادی گفتار و عقیده نیست. آزادی تشکیل احزاب سیاسی نیست. انتخابات به کلی بی‌معنی و تمامیِ حقوق سیاسی و مدنی از شهروندان سلب شده است. جمهوری اسلامی از ابتدا یک رژیم شکنجه و اعدام بوده است. مشکل، نداشتن یک حکومت سکولار دموکرات است.

در این نظام برای آینده‌ی شهروندان و رفاه خانواده‌ها و کودکان آنها تصمیم گرفته نمی‌شود؛ برنامه‌های این نظام برای حفظ قدرت سیاسی حاکمان دینی و نظامی و قشر مرفه وابسته به آنهاست. فقر و فساد از هر نوع در جامعه زیاد شده است. کیفیت فرهنگ و آموزش و پرورش به صفر رسیده و هر نسل به این نتیجه می‌رسدکه برای شکوفایی علمی و حرفه‌ای باید به کشوری دیگر مهاجرت کرد. فرار مغزها با سرعتی کم‌نظیر ادامه دارد.

محیط زیست کشور، منابع آب، زیرساخت‌های صنعتی و منابع انسانی رو به نابودی هستند. اقتصاد ورشکسته متکی به واردات است آنهم با ارز بی‌پشتوانه! تولید کشاورزی و صنعتی هرگز چنین بحرانی نبوده؛ تولیدکنندگان مستقیم یعنی کارگران و زحمتکشان دستمزد مناسب دریافت نمی‌کنند. بیکاری بیداد می‌کند. از معلم تا پرستار، از دستفروش تا کشاورز، از کارمند بازنشسته تا کارگر ساختمانی، همه و همه ناراضی‌اند زیرا درآمد آنها دیگر کفاف یک حداقل معیشتی را هم نمی‌دهد. معیشت اکثر مردم به زیر خط فقر رسیده و امکانات رفاهی تنها برای اقلیتی از سران و وابستگان نظام موجود است.

کشور ما ارتباط بین المللی سالم و روابط عادی با سایر کشورها ندارد. جنگ افروزی و ایجاد گروههای تروریستی اسلامگرا در منطقه لحظه‌ای متوقف نمی‌شود. سران جمهوری اسلامی هرچه بیشتر به مسیر نظامی‌گرایی و تقویت تجهیزات هسته‌ای حرکت می‌کنند.  بقای این نظام برای همه ما آینده‌ای شوم را رقم خواهد زد.

با امضای این دادخواست بار دیگر تأکید کنیم که راه برون رفت از این نکبت، شرکت نکردن در انتخابات دروغین و ایجاد یک سیستم سیاسی دیگر است که وفادار به اصول دموکراسی و جدایی دین از دولت، و متعهد به رفاه شهروندان باشد.

#رأی_بی_رأی

#رای_بی_رای

به روز شده‌ها

۱ سال قبل

05-06-2021 22:59:42

دادخواست چاپ شد

۱ سال قبل

06-06-2021 13:31:26

200 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۱ سال قبل

06-06-2021 02:54:24

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۱ سال قبل

06-06-2021 00:46:35

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۱ سال قبل

06-06-2021 00:03:25

دادخواست‌های برجسته‌شده

  • 419 حامی
  • 46 در انتظار تأیید