فراخوان در حمایت از خواستِ تحریم انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰

Jump to the English version of the petition. بیانیه بیش از دویست نفر از فعالین اجتماعی، دانشگاهیان، پزشکان، وکلا، روزنامه نگاران، و هنرمندان ایرانی خارج … ادامه خواندن فراخوان در حمایت از خواستِ تحریم انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰