ریاست دانشگاه آزاد اسلامی

دوبرابر کردن شهریه دزدی از جیب دانشجویان است

نویسنده: طلا
دیدن همه امضاها
۳۶۰ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

دانشگاه آزاد در اقدامی کاملا ناگهانی رشته روانشناسی بالینی را به زیر گروه پزشکی منتقل کرده است. تنها انتقال از یک زیرشاخه به زیرشاخه‌ی دیگر باعث دو برابر شدن شهریه‌ها شده، بدون ذره‌ای تغییر در امکانات و اساتید، شهریه پایان‌نامه از ۶ میلیون به ۱۲ میلیون تومان رسیده، آنهم در شرایطی که حتی دسترسی به استادها نیز به راحتی امکان پذیر نیست. مدرک ارشد دانشجویان نیز تغییری نکرده و بدون مُهر و تأیید وزارت بهداشت، به همان روال گذشته صادر می‌شود.

در شرایط اقتصادی و اجتماعی این روزها که دانشجویان و خانواده‌ها از هر لحاظ تحت فشار هستند، افزایش شهریه به جز باج‌خواهی و دست در جیب دانشجویان کردن چیز دیگری نیست.

ما امضاکنندگان این دادخواست خطاب به مسؤلان دانشگاه آزاد می‌گوییم با توجه به تشکیل نشدن کلاس‌های حضوری و کم شدن مخارج دانشگاه، شهریه‌ها باید کم شود نه زیاد!

به روز شده‌ها

۱ سال قبل

22-05-2021 16:00:07

دادخواست چاپ شد

۱ سال قبل

27-05-2021 12:03:47

200 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۱ سال قبل

24-05-2021 14:36:19

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۱ سال قبل

24-05-2021 09:42:31

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۱ سال قبل

24-05-2021 06:18:36

دادخواست‌های برجسته‌شده

  • 330 حامی
  • 30 در انتظار تأیید