ما مردان باید بپذیریم نه یعنی نه!

نویسنده: مهرداد
دیدن همه امضاها
۴۶۸ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

آزارگران جنسی وقتی در برابر ابراز تمایل به سکس پاسخ منفی می‌شنوند، خیال می‌کنند با اصرار و پافشاری و زور می‌توان «نه» را به «بله» تبدیل کرد!

من به عنوان  یک مرد ایرانی از این رفتارِ زورگویانه و جنسیت زده ابراز انزجار می‌کنم و از مردان دیگر ایرانی تفاضا می‌کنم با امضای این دادخواست، به اتفاق اعلام کنیم که «نه یعنی نه!» برای کوچک‌ترین تماس جنسی، رضایت قلبیِ دو طرف نخستین شرط است.

ما امضاکنندکان این دادخواست باور داریم که هیچ چیز در فرهنگ و ادبیات و شعر ما در مورد تمنای عاشقانه، راز و نیاز، و کشش جنسی وجود ندارد که آزار جنسی را توجیه کند. اصرار به ایجاد تماس جنسی وقتی  که طرف مقابل راغب نیست مصداق آزارگری است. این رفتار باید متوقف شود!

ما یک‌صدا اعلام می‌کنیم «نه یعنی نه!»

#نه_یعنی_نه

به روز شده‌ها

۱ سال قبل

23-04-2021 07:51:39

دادخواست چاپ شد

۱ سال قبل

24-04-2021 00:25:35

200 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۱ سال قبل

23-04-2021 12:38:53

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۱ سال قبل

23-04-2021 10:17:59

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

دادخواست‌های برجسته‌شده

  • 452 حامی
  • 16 در انتظار تأیید