منصور غلامی، وزیر علوم

تروریسم علیه دانشجویان معترض در جمهوری اسلامی

نویسنده: فرید
دیدن همه امضاها
۱۸ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

دانشجویان معترض و آزادی‌خواه در ایران به شکل های مختلف تحت فشار قرار می گیرند. جدیدترین نمونه، اخراج آنان از دانشگاه ذیل محور «رکود علمی» و «عدم شایستگی برای ادامه تحصیل» است، در صورتی که همین دانشجویانِ تحصیلات تکمیلی از فیلترهای مختلف علمی نظیر کنکور، مصاحبه و فرایندهای مختلف آموزشی و پژوهشی گذر می‌کنند اما به محض اعتراض به ضعف های موجود، به مثابه فردی شورشگر تلقی شده و با برچسب عدم صلاحیت علمی از دانشگاه اخراج می گردند.

ما امضاکنندگان این دادخواست به روش ارعاب و تهدید علیه دانشجویان معترض هستیم. تروریسم شبه‌علمی علیه دانشجویان باید متوقف شود.

به روز شده‌ها

۱ سال قبل

05-04-2021 19:04:08

دادخواست چاپ شد

دادخواست‌های برجسته‌شده

  • 6 حامی
  • 12 در انتظار تأیید