مردم ایران

اعتراض به قرارداد ۲۵ ساله

نویسنده: مریم 
دیدن همه امضاها
۲٬۹۳۴ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده
با توجه به مخفی‌کاری مقامات ایران و همچنین ناکارآمدی و عدم شایستگی آنان، ما معتقدیم سند همکاری ۲۵ ساله مغایر با منافع مردم است.
 
با امضا این دادخواست اعتراض خود را نسبت به این سند اعلام می‌داریم.
 
#قرارداد_۲۵_ساله

به روز شده‌ها

۱ ماه قبل

28-03-2021 21:07:50

دادخواست چاپ شد

۱ ماه قبل

31-03-2021 22:56:09

1000 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۱ ماه قبل

30-03-2021 07:36:00

500 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۱ ماه قبل

29-03-2021 02:33:27

200 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۱ ماه قبل

28-03-2021 22:51:49

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۱ ماه قبل

28-03-2021 21:57:00

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

دادخواست‌های برجسته‌شده

  • 1891 حامی
  • 1043 در انتظار تأیید