رنگ پوست حاجی فیروز چه درسی به کودکان ما می‌دهد؟

نویسنده: امضا محفوظ
دیدن همه امضاها
۲۸۸ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده
دوشنبه، ۲ فروردین ۱۴۰۰

 

به هنگام عید نوروز شخصیت شوخ و بامزه «حاجی فیروز» ما را می‌خنداند و سرگرم می‌کند اما آیا هیچ‌وقت فکر کرده‌ایم که وقتی لودگی و مسخره‌بازی را با رنگ پوست سیاه یکی فرض بگیریم ممکن است نادانسته پیامی نژادگرایانه را منتقل کرده باشیم؟

باید بدانیم ایرانیان آفریقایی‌تبار (یا «سیاهپوستان» ایرانی)  که عموماً در استان‌های جنوبی و شهرهای بندری به سر می‌برند ریشه‌ی آفریقایی دارند و حضور آنها در خاک ایران ثمره‌ی مهاجرت‌های اجباری از طریق بازارهای برده‌داری عصر قدیم، و تجارت برده توسط استعمار پرتغال در عصر جدید بوده‌است. این هم‌وطنان زمانی آماج تبعیض و تحقیر قرار می‌گیرند که در عادات گفتاری به نام «کاکا سیا» ، «حاجی‌فیروز»، «کافور»، «سیا برزنگی» مورد خطاب قرار می‌گیرند.

سنت برده‌داری خانگی قدیم که طی پنجاه سال اخیر تبدیل به استفاده از خدمتکاران به نام «کلفت» و «نوکر» و «دایه» در خانواده‌های طبقات متوسط و بالا شده، به این حس برتری و آقابالاسر بودن نسبت به ایرانیانِ آفریقایی‌تبار می‌افزوده‌است. سنت‌ نمایشِ خنده‌دار «حاجی فیروز» در جشن‌های نوروزی و دلقک‌بازی‌های آنها با آواز «ارباب خودم چرا نمی‌خندی، ارباب خودم بزبز قندی» این رابطه‌ی ارباب ـ برده را مؤکد می‌کند که بسیاری ایرانیان از کودکی رنگ‌سیاه را ناخودآگاه با فرودست بودن و مضحک بودن همذات می‌پندارند.

آیا وقت آن نیست که صورت حاجی‌فیروز رنگ دیگری یا حتی رنگ‌های دیگری به خود بگیرد؟ که کودکان ما بیاموزند «سیاه‌پوست» همیشه منطبق با لودگی و مضحکه‌ و طنز نیست؟

به روز شده‌ها

۳ هفته قبل

22-03-2021 18:30:42

دادخواست چاپ شد

۲ هفته قبل

31-03-2021 00:50:53

200 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۳ هفته قبل

25-03-2021 02:26:11

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۳ هفته قبل

24-03-2021 01:46:59

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

دادخواست‌های برجسته‌شده

  • 256 حامی
  • 32 در انتظار تأیید