اعتراض به بازداشت افراد امضاء‌ کننده بیانیه ۱٤ نفر

(پس از امضاء این دادخواست، ایمیلی برایتان فرستاده می‌شود که لازم است آن را باز و امضای خود را تایید کنید تا امکان ثبت امضاء … ادامه خواندن اعتراض به بازداشت افراد امضاء‌ کننده بیانیه ۱٤ نفر