قانون‌گذاران و دولت

آموزش زبان مادری یک حق انسانی است

نویسنده: امضا محفوظ
دیدن همه امضاها
۲۵۴ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده
پنج شنبه، ۲۱ اسفند ۱۳۹۹

برای یک کودک تجربه‌ای بسیار دردناک است که در روز اول مدرسه مجبور باشد به زبانی به جز زبان مادری سخن بگوید و آموزش ببیند. آموزش به زبان مادری گام نخست برای آموختن زبان‌های مرجع دیگر است. برای کودکی که به اقلیت‌های قومی و زبانی تعلق دارد، آموختن زبان فارسی زمانی تسهیل می‌شود که او به زبان مادری خود خواندن و نوشتن را آموخته باشد.

سازمان آموزشی، علمی، و فرهنگی وابسته به سازمان ملل متحد (یونسکو) بیش از دو دهه است که «روز بین‌المللی زبان مادری» را وضع کرده و این روز را به گسترش آگاهی درباره‌ی زبان‌های گوناگون و تنوع فرهنگی ناشی از آن اختصاص داده است. در تأیید این تصمیم، مجمع عمومی سازمان ملل نیز دولت‌های عضو خود را فراخوانده تا تنوع زبانی اقلیت‌های قومی خود را به رسمیت بشناسند و ارج بنهند.

در کشور ما، برای اقلیت‌های قومی و زبانی، آموزش به زبان مادری نه تنها باعث تضعیف زبان فارسی نمی‌شود بلکه به دوستی و همبستگی اقوام کمک می‌کند.

ما امضاکنندگان این دادخواست از قانونگذاران کشور و از دولت می‌خواهیم مطابق توصیه سازمان ملل، حق انسانیِ آموزش زبان‌های مادری را به رسمیت بشناسند و به آن عمل کنند. تنها با به رسمیت شناختن هویت فرهنگی گروههای اتنیکی است که می‌توانیم هویت ملی و ایرانی خود را به‌طور صلح‌آمیز و مصون از درگیری‌های قومی حفظ کنیم.

به روز شده‌ها

۸ ماه قبل

11-03-2021 21:49:13

دادخواست چاپ شد

۷ ماه قبل

01-04-2021 12:22:00

200 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۷ ماه قبل

17-03-2021 21:31:46

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۷ ماه قبل

17-03-2021 02:13:18

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

دادخواست‌های برجسته‌شده

  • 232 حامی
  • 22 در انتظار تأیید