نیروهای انتظامی، بسیج و سپاه 

توقف تمسخر و خشونت

نویسنده: مهسا سمیع پور
دیدن همه امضاها
۴۰۹ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده
این دادخواست ۱,۱۳۵ امضا هم از اینستاگرام دریافت کرده است.

جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹

به عنوان یک فرد ترنس، موضوعی که برای من مهم است تمسخر و خشونت است. خشونت از طرف نیروهای انتظامی، بسیج و سپاه.
بچه های ترنس از سمت این نیروها مورد تمسخر و در مواردی مورد خشونت قرار می گیرند.
این موضوع مهمی برای دادخواهی است. جامعه ترنس رنج میبرد. از بی قانونی رنج می بریم.
حاکمیت ادعا میکند که ایران بهشت ترنسها است. ولی در عمل یک جهنم درست کرده اند. علیرغم ادعاهای حاکمیت، ما اینجا رنج میبریم.
ما امضا کنندگان دادخواست، از نیروهای انتظامی، بسیج و سپاه درخواست می کنیم که به تمسخر و خشونت ترنس ها پایان دهند. ما همچنین خواهان وضع قوانین حامی ترنس ها هستیم.

*

به روز شده‌ها

۳ ماه قبل

19-02-2021 23:10:12

دادخواست چاپ شد

۳ ماه قبل

22-02-2021 22:15:18

200 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۳ ماه قبل

20-02-2021 10:23:58

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۳ ماه قبل

20-02-2021 00:44:17

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

دادخواست‌های برجسته‌شده

  • 337 حامی
  • 72 در انتظار تأیید