به وضع بازنشستگی کارگران ساختمانی مشهد رسیدگی کنید

نویسنده: احمد
دیدن همه امضاها
۲۷۵ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

پنج شنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

طبق قانون، کارگران ساختمانی که بیش از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند از سن ۶۵ به بالا می‌توانند بازنشسته شوند. اما متأسفانه چند ماهی است که سازمان تأمین اجتماعی در شهر مشهد از این کار اجتناب می‌کند.

کارگران سالمند که به سن بازنشستگی رسیده‌اند عموماً هیچ سرمایه‌ای به‌جز مقرری بازنشستگی ندارند. با این وضعیت بلاتکلیف این کارگران در آستانه‌ی فقر قرار گرفته‌اند.

ما امضاکنندگان این دادخواست از مسؤلان ذیربط در سازمان تأمین اجتماعی مشهد، شهرداری مشهد، و انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور می‌خواهیم هر چه زودتر به وضع بیمه اجتماعی و حقوق بازنشستگی این کارگران واجد شرایط رسیدگی کنند.

به روز شده‌ها

۳ ماه قبل

18-02-2021 19:49:50

دادخواست چاپ شد

۳ ماه قبل

23-02-2021 20:50:06

200 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۳ ماه قبل

19-02-2021 14:00:54

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۳ ماه قبل

18-02-2021 23:44:14

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

دادخواست‌های برجسته‌شده

  • 263 حامی
  • 12 در انتظار تأیید