می‌خواهم در کشور خودم تحصیل، تحقیق و تدریس کنم

نویسنده: شهلا مهرگانی
دیدن همه امضاها
۲۲
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

بهائیان ایران از سال ۱۳۵۹، بعد از انقلاب فرهنگی که به دست عده‌ای انحصار‌طلب بنیادگرا صورت گرفت از دانشگاه‌ها اخراج شدند و از آن پس حق تحصیلات عالیه از آنان سلب شد.

تحصیل و تحقیق و تدریس در مقاطع عالیه از حقوق تمام شهروندان ایران است. سال‌های سال است که بسیاری از جوانان و حتی غیر‌جوانان بهایی برای ادامه تحصیل راهی دیار غربت می‌شوند، موفقیت‌های بزرگی به دست می‌آورند و در حالی به تولید علم و دانش خدمت می‌کنند که کشور خودمان به خدمات خالصانه و صمیمانه تک‌تک فرزندانش نیازمند است. در عوض اما هر بهایی‌ای که پس از اتمام تحصیلات جرأت کرده و می‌کند از خارج کشور به میهنش بازگردد، بازداشت شده و با احکام سنگین به زندان می‌افتد.

بهائیان را به دانشگاه راه نمی‌دهند و وقتی با امکانات محدود خودشان، خودشان اقدام به آموزش جوانانشان می‌کنند؛ با احکام سنگین به زندان می‌افتند چرا که تحصیل و تحقیق و تدریس برای بهائیان در کشور خودشان جرم است و اقدام علیه امنیت ملی به حساب می‌آید.

من از مقامات مسئول کشورم می‌خواهم این حق به بهائیان ایران بازگردد که در مقاطع عالیه تحصیل کنند و برای اعتلای وطن مألوف به تحقیق و تدریس در دانشگاه‌های کشور به کار گمارده شوند.

البته این محرومیت تنها شامل حال بهائیان نیست؛ هرچند مورد بهائیان با بی‌پروایی اعمال می‌شود اما محدودیت تحصیل و تحقیق و تدریس در دانشگاه‌ها معضل همه کسانی است که به عقیده‌ای جز دیدگاه و ایدئولوژی به‌خصوص هیأت حاکمه ایران باور دارند.

تحصیل حق همه است. خدمت به وطن حق و بلکه وظیفه همه است. این حق را به بهائیان و تمامی دگر‌اندیشان باز پس دهید.

به روز شده‌ها

۶ ماه قبل

03-09-2019 14:09:46

0 پشتیبان

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

دادخواست‌های مشابه

  • 15 حامی
  • 7 در انتظار تأیید