دادستان کل کشور

آزادی زنان و مساوات در حقوق شهروندی با مردان

نویسنده: محمد
دیدن همه امضاها
۳۱۷ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

از دوچرخه سواری زنان در شهر قم جلوگیری می‌شود. چون برخی از متولیانِ مذهبی معتقدند دوچرخه سواری زنان باعث تحریک مردان و گسترش فحشا می‌شود.
آیا واقعا دوچرخه سواری زنان باعث تحریک آقایان می‌شود؟
اگر چنین است چرا باید به خاطر چشم‌چرانی چند مرد، زنان تنبیه، محدود و از حقوق خویش محروم شوند؟
چرا در راهپیمایی ۲۲ بهمن دوچرخه‌سورای زنان باعث تحریک نمی‌شوند و اجازه دارند با دوچرخه تظاهرات کنند؟
ما امضاکنندگان این دادخواست ضمن رد این ادعا که دوچرخه‌سورای زنان باعث تحریک مردان می‌شود، به‌صورت جدی خواهان برچیده شدن این تبعیضِ آشکار و غیرانسانی هستیم و همچنین خواستار برابری، آزادی و مساوات در حقوق شهروندی هستیم.

به روز شده‌ها

۱ سال قبل

14-02-2021 07:43:34

دادخواست چاپ شد

۱ سال قبل

17-02-2021 23:46:49

200 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۱ سال قبل

14-02-2021 23:08:13

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۱ سال قبل

14-02-2021 12:08:30

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

دادخواست‌های برجسته‌شده

  • 295 حامی
  • 22 در انتظار تأیید