رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهوری ایران

آزادی بی‌قید و شرط عباس واحدیان شاهرودی، امضاکننده بیانیه۱٤

نویسنده: آرین پورسعید
مشاهده همه امضاها
۲۶۲
۰
۰

(پس از امضاء این دادخواست، ایمیلی برایتان فرستاده می‌شود که لازم است آن را باز و امضای خود را تایید کنید تا امکان ثبت امضاء فراهم شود)

در پی اتفاقات اخیر و رعایت نشدن اصل تفکیک جرائم برای فعال مدنی، عباس واحدیان شاهرودی، ماخواستار رسیدگی هرچه سریع‌تر به پرونده ایشان و خواستار آزادی بی‌قید وشرط این فعال مدنی هستیم.

عباس واحدیان شاهرودی یک فعال مدنی، نویسنده و یکی از امضاء‌کنندگان بیانیه۱٤، در زندان وکیل‌آباد مشهد در حالی نگهداری می‌شود که در آن بند، مجرمان مربوط به قتل و مواد مخدر نگهداری می‌شوند و یکی از هم‌بندی‌های ایشان دچار بیماری واگیر‌دار سل است.

ما و خانواده ایشان به شدت نگران شرایط وخیم این فعال مدنی هستیم.

شما هم اگر معترض به این شرایط هستید، می‌توانید با امضای این دادخواست و ذکر نام [ذکر نام اختیاری است]، حمایت خود را از این فعال مدنی و خانواده ایشان اعلام نمایید.

به روز شده‌ها

۱ ماه قبل

16-10-2019 18:57:51

200 پشتیبان

مشاهده همهء پیشتیبان‌ها

۱ ماه قبل

15-10-2019 23:00:50

100 پشتیبان

مشاهده همهء پیشتیبان‌ها

۱ ماه قبل

15-10-2019 19:46:12

50 پشتیبان

مشاهده همهء پیشتیبان‌ها

۱ ماه قبل

15-10-2019 14:14:09

0 پشتیبان

مشاهده همهء پیشتیبان‌ها
  • 267 پشتیبان
  • 0 برجسته شد.