احقاق حق برای یک معلول جنگی

نویسنده: جانباز تاریخ گذشته
دیدن همه امضاها
۲۹۷ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

دوشنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۹

من ارتشی بودم و در جنگ هشت‌ساله برای دفاع از خاک وطنم دچار معلولیت شدم. من جانباز ۳۰ درصد  محسوب می‌شوم. من چون در سپاه نبودم و از طریق نیروی رسمی نظامی به جنگ رفتم، مورد تبعیض قرار گرفته‌ام.

به‌علت قطع کامل پاشنه و قسمتی از قوزک پای چپم و استنشاق گازهای شیمیایی و موج‌گرفتگی که باعث ضعف شدید اعصاب شده (تا امروز هیچ دارویی آن را درمان نکرده) و از دست دادن شنوایی گوش راست و اصابت ترکش که هنوز تعدادی از آنها به یادگار در تنم هست، از انجام بیشتر کارهای روزمره هر مردی ناتوانم که باعث شده‌اند همه امور را همسرم انجام دهد، پس تقاضای احقاق حق دارم.

حدود ده سال پیش متوجه شدم عده‌ای ناشناس در بنیاد جانبازان به نام من زمین و وام گرفته‌اند. مشخصات آن را به عمد پاک کرده اند اما مطلب دریافت یک قطعه زمین روی پرونده من  در بنیاد شهید هست درحالی که هیچ گونه زمین/خانه/خودرو یا ملکی به من تعلق نگرفته‌است. تنها یک فقره وام مسکن آنهم ۹ سال پیش به مبلغ بیست و پنج میلیون تومان گرفته‌ام که تقریبا نصف بهای یک آپارتمان ۷۰ متری بود که به‌علت نداشتن بقیه پول مجبور به فروش آن شدم.

ما بازنشسته‌های ارتش حداقل حقوق و مزایا را دریافت میکنیم در نتیجه پس اندازی هم نداریم. حتی از از اکثر مزایای جانبازان محروم هستیم و حقوق بازنشستگی دریافت می کنیم نه جانبازی.

من مایملک و زمینی ندارم، هنوز اجاره‌نشین هستم. هر بار که به مقامات مراجعه کردم، چون ارتشی بودم و پاسدار سپاه نبودم جوابی دریافت نکردم. چرا پس از این همه سال هنوز باید بی‌چیز و آلاخون والاخون زندگی کنم؟

من برای این خاک جنگیدم و برای این مردم جانبازی کردم و معلول شدم. این دادخواست را می‌نویسم تا با حمایت شما مردم بتوانم حقوق حقه‌ی خودم را از بنیاد ایثارگران بگیرم.

سعید د

به روز شده‌ها

۱ سال قبل

25-01-2021 21:55:42

دادخواست چاپ شد

۱ سال قبل

30-01-2021 13:42:17

200 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۱ سال قبل

26-01-2021 10:59:57

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۱ سال قبل

25-01-2021 23:23:25

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

دادخواست‌های برجسته‌شده

  • 289 حامی
  • 8 در انتظار تأیید