حق انتخاب زنان به عنوان رئیس جمهور در انتخابات ۱۴۰۰

نویسنده: امضا محفوظ
دیدن همه امضاها
۲۴۲ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

دوشنبه، ۲۲ دی ۱۳۹۹

شورای نگهبان مهم‌ترین نهاد نظارتی در جمهوری اسلامی است که طرز فکر حاکم بر آنرا به نمایش می‌گذارد، و به نوعی ویترین نظام محسوب می‌شود. این شورا ــ متشکل از مردان محافظه‌کار از جمله شش فقیه سالمندِ سنتی ــ میانه‌ی خوبی با زنان ندارد، به ویژه چشم دیدن زنان در مسندهای مهم سیاسی را ندارد.

جامعه می‌خواهد و می‌طلبد که زنان هم مثل مردان بتوانند نامزد ریاست جمهوری شوند اما شورای نگهبان خلاف خواست جامعه می‌اندیشد. چند ماه تا انتخابات ۱۴۰۰ باقی است و هنوز در بر همان پاشنه‌ی حذف زنان می‌چرخد. شورای نگهبان حتی مردان مورد نظر جامعه را فیلتر و مردود اعلام می‌کند چه برسد به زنان!

عوام‌فریبان همیشه پیش از انتخابات بحث  مشارکت زنان را پیش می‌کشند تا تنور انتخابات گرم بماند. برخی از نمایندگان مجلس می‌گویند محدودیتی برای مشارکت زنان در انتخابات نیست، اما حاضر نیستند صراحتاً قانونی برای دایمی و قطعی کردن برابری زن و مرد برای مقام رئیس جمهور تصویب کنند. رهبر معظم هم در این باره سکوت می‌کند.

نظارت استصوابی شورای نگهبان بزرگ‌ترین مانع بر سر راه نامزدی و پذیرش زنان در مقام ریاست جمهوری است. سرکوب سیستماتیک جامعه مدنی و شدت گرفتن آن در سالهای اخیر هم مردم را نسبت به خود انتخابات مأیوس کرده‌است. صافی نامزدها طبق خواست شورای نگهبان و حذف زنان، دیگر اعتبار و مشروعیتی برای انتخابات باقی نگذاشته است.

ما امضاکنندگان این دادخواست می‌خواهیم نظارت استصوابی به کلی از روی انتخابات برداشته شود. انتخابات باید کاملاً آزاد باشد و هرکسی از زن و مرد بتواند در آن شرکت کند. ما خواهان انتخابات آزاد و مشارکت زنان و حذف نظارت استصوابی از روند گزینش رئیس جمهور هستیم. ///

#حذف_نظارت_استصوابی_از_روند_انتخابات_ریاست_جمهوری

#مشارکت_زنان_در_انتخابات_ریاست_جمهوری

به روز شده‌ها

۷ ماه قبل

11-01-2021 19:12:03

دادخواست چاپ شد

۶ ماه قبل

19-01-2021 23:05:09

200 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۷ ماه قبل

12-01-2021 16:02:00

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۷ ماه قبل

11-01-2021 23:12:29

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

دادخواست‌های برجسته‌شده

  • 230 حامی
  • 12 در انتظار تأیید