من به عنوان یک انسان تعهد می‌دهم

نویسنده: ف چ 
دیدن همه امضاها
۲۶۱ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

سه شنبه، ۱۶ دی ۱۳۹۹

من صدای تو هستم
من برای صدای تو می نویسم
این حرکتی صرفا اجتماعی و گفتمانی سازنده برای افزایش ارتباط و همدلی بین تمام ایرانیان است. حرکتی بدون توجه به هر نوع اعتقاد، نژاد، جنسیت و قومیت، برای کاهش درد و رنج و حل مشکلات ومسایل اجتماعی، اقتصادی، مدنی و…
 
من به عنوان یک انسان تعهد می‌دهم درباره هرظلمی به هم میهنانم به دور از تعصب و بدون هر قضاوت و با اعتقاد به این بیت شعر از سعدی شیرازی که می‌گوید چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار:
– در صفحات مجازی خود درباره مساله مورد نظر بنویسیم و آن‌ها را بادوستان خود به اشتراک بگذارم.
– برای هر سازمان دولتی و غیر دولتی که می‌توانند یاری رسان باشند نامه بنویسم.
– به نهادهای مدنی داخل و خارج از ایران که در زمینه حل آن مساله می‌توانند کاری کنند یاری برسانم.
– به جای بی احترامی به افراد حقوقی یا حقیقی یا نهادهای‌های خاص تلاش کنم در اقدامی قاطعانه وتاثیر گذار صدایی برای حل آن مساله باشم.
– به ترویج فرهنگ رفتارهای بدون خشونت و همکاری صمیمانه برای اقدامات سازنده و موثر، همدلی،همیاری، همکاری و برنامه ریزی مثبت بپردازم.

به روز شده‌ها

۳ ماه قبل

05-01-2021 21:20:30

دادخواست چاپ شد

۳ ماه قبل

11-01-2021 17:30:00

200 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۳ ماه قبل

06-01-2021 10:07:12

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۳ ماه قبل

05-01-2021 22:56:44

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

دادخواست‌های برجسته‌شده

  • 250 حامی
  • 11 در انتظار تأیید