مسئولان ایران و مدیر کل سازمان بهداشت جهانی

واکسن بخرید 

نویسنده: مردم ایران 
دیدن همه امضاها
۳۳۸ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

پنج شنبه، ۴ دی ۱۳۹۹

ما امضا کنندگان این دادخواست از مسئولان می خواهیم که واکسن ویروس کووید-۱۹ بخرند. جان کادر درمان و مردم ایران در خطر است.
مسئولان موظف به حفظ جان شهروندان هستند.
نسخه انگلیسی این دادخواست به مدیر کل سازمان بهداشت جهانی فرستاده خواهد شد.


◄ متن انگلیسی

December 24, 2020

We, the undersigned, urge Iranian officials to purchase COVID-19 vaccines to protect the lives of the healthcare and other frontline workers, as well as, the lives of ordinary Iranians.

We hold Iranian officials responsible for protecting the lives of citizens.

 

به روز شده‌ها

۱ ماه قبل

24-12-2020 20:15:27

دادخواست چاپ شد

۱ ماه قبل

27-12-2020 19:35:44

200 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۱ ماه قبل

25-12-2020 08:09:49

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۱ ماه قبل

25-12-2020 07:58:17

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۱ ماه قبل

24-12-2020 23:03:01

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

دادخواست‌های برجسته‌شده

  • 314 حامی
  • 24 در انتظار تأیید