شهرداری تهران

حقوق سگ‌ها و حیوانات دیگر

نویسنده: سلنا
دیدن همه امضاها
۲۷۴ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

سه شنبه، ۲۵ آذر ۱۳۹۹

حقوق حیوانات سالیان دراز است که در جمهوری اسلامی نادیده گرفته میشود. سگ‌ها و حیوانات دیگر را شکنجه می‌کنند و می‌کشند زیرا فاقد سیاست درست در قبال حیواناتِ غیرخانگی در سطح شهرها هستند. یک بار رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری و عضو سابق شورای شهر تهران نوشت پیمانکاران شهرداری با تزریق اسید دست به کشتار سگان شهری زده‌اند. این وضعیت در شهرهای مختلف بارها تکرار شده‌است.

کشتن سگ‌ها با سم  و اسید و گلوله مصداق بارز حیوان‌آزاری است. ما امضاکنندگان این دادخواست از «انجمن حمایت از حیوانات ایران» می‌خواهیم جلو این بیدادگری در حق سگ‌ها بایستند و با سازماندهی مردم علیه سیاست‌های حیوان‌آزارانه‌ی شهرداری‌ها، در جهت وضع قوانینی در دفاع از حقوق حیوانات اقدام کنند. ما از شهرداری تهران و سایر شهرها می‌خواهیم به سیاست سگ‌کشی پایان دهند.

#حیوان_آزاری_را_متوقف_کنید

کشتار سگ‌ها

به روز شده‌ها

۱ سال قبل

15-12-2020 22:05:33

دادخواست چاپ شد

۱ سال قبل

21-12-2020 21:12:03

200 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۱ سال قبل

16-12-2020 08:33:34

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۱ سال قبل

15-12-2020 23:40:57

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

دادخواست‌های برجسته‌شده

  • 260 حامی
  • 14 در انتظار تأیید