همه با هم جلوی ترویج پدوفیلی، تجاوز به زنان و نژادپرستی را بگیریم

نویسنده: دبیر دادخواست
دیدن همه امضاها
۵۴
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

دوستان و رفقای عزیز،

شاعری به نام علی عبدالرضایی که خود را لیدر حزب ایرانارشیست معرفی می‌کند، در ماه‌های گذشته به تبلیغ نژادپرستی پرداخته و فتوای تجاوز به زنان و کودکان را داده و در قبال این رفتارهای غیرانسانی، هوادارنش را وعده بهشت داده است.

کلیپ‌های متعددی که از او در دنیای مجازی منتشر شده است مدرک اثبات این ادعاست که با توجه به ذخیره شدن این مدارک توسط مبارزان با شرافت آزادی و برابری، هر زمان قابل ارائه‌اند.

پرسش این است که در مقابل چنین فضای آلوده‌ای چه روش مناسبی باید اتخاذ کرد؟

اگر در مقابل چنین صدا و فرهنگی محکم نایستیم، آیا پیامدش این نخواهد شد که این فرهنگ نژادپرستانه، پدوفیلی و زن ستیز
جای خود را در جامعه انسانی کم‌کم باز خواهد کردد و روند نرمالیزه کردن را خواهد پیمود.

وظیفه انسانی ما چیست؟

از این رو بر آن شدیم در این زمینه فعالانه بر خورد کنیم و با جمع کردن امضاهایی برای مقابله با این تفکر ضد انسانی، نفرت و انزجار خود را بیان کنیم و در مقابله با این تفکر، یک همبستگی انسانی را به نمایش بگذاریم.

برای اطلاعات بیشتر و امضای این دادخواست به اینجا بروید:

“Join together to combat the promotion of pedophilia، rape and racism”

به روز شده‌ها

چیزی به‌روز نشده‌ است

دادخواست‌های مشابه

  • 30 حامی
  • 24 در انتظار تأیید