نهادها و سازمان‌های حقوق بشری

وضع وخیم درویش بهنام محجوبی

نویسنده: سعید سلطانپور
دیدن همه امضاها
۵۸۱ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

وضعیت سلامتی بهنام محجوبی، درویش گنابادی و زندانی عقیدتی وخیم است. پیش از این او را مجبور کردند که داروهای ناشناخته ای را استفاده کند و سپس به بیمارستان روانی منتقلش کردند…

آقای محجوبی اخیرا در یک فایل صوتی گفته که «رژیم جمهوری اسلامی» برنامه به قتل رساندن وی را دارد، از همین رو او نیز اعلام کرده که دست به اعتصاب غذا زده است.

به روز شده‌ها

۱ سال قبل

14-02-2021 08:34:21

دادخواست چاپ شد

۱ سال قبل

06-04-2021 03:21:41

500 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۲ سال قبل

03-11-2020 03:05:10

200 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۲ سال قبل

02-11-2020 07:52:08

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۲ سال قبل

02-11-2020 00:03:29

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

دادخواست‌های برجسته‌شده

  • 510 حامی
  • 71 در انتظار تأیید