افکار عمومی و تمامی ملت‌ها و دولت‌ها

ظلم و تبعیض

نویسنده: ضیا
دیدن همه امضاها
۲۸۷ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

چرا باید رژیم حاکم بر ایران به‌زور عقیده خویش را بر شهروندان تحمیل نماید؟

چرا دولت حق آزادی عقیده و باور را از هم‌وطنان گرفته؟

چرا هرگز از شهروندان نظرخواهی نمی‌کنند؟ چرا به جای نمایندگان مردم، دست‌چین‌شدگان خودشان را به مجلس می‌فرستند؟

ما از بی‌صدایی به ستوه آمده‌ایم.

شهروند ایرانی رسانه ندارد، نماینده ندارد، امکان پرسش از دولتمردان را ندارد، حق اعتراض ندارد، حق شکایت از دزدان و اختلاس‌گران را ندارد، نصف جمعیت‌اش حق انتخاب پوشش ندارد، حق بازخواست از بیداد قوه قضاییه را ندارد.

رژیم حاکم بر ایران فقط به حفظ قدرت خودش می‌اندیشد.

امضا می‌کنیم که بگوییم ما شهروندان را از ابتدایی ترین حقوق خود محروم کرده‌اند.

به روز شده‌ها

۲ سال قبل

28-10-2020 19:50:16

دادخواست چاپ شد

۲ سال قبل

04-11-2020 00:26:41

200 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۲ سال قبل

01-11-2020 19:28:23

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۲ سال قبل

01-11-2020 11:43:23

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

دادخواست‌های برجسته‌شده

  • 274 حامی
  • 13 در انتظار تأیید