ریاست دانشگاه آزاد اسلامی

افزایش شهریه دانشگاه آزاد با این کیفیت آموزشی خلاف قانون است

نویسنده: طلا
دیدن همه امضاها
۴۰۹ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

با شروع ترم جدید در بعضی از واحدهای دانشگاهی از سیستم آموزشی جدیدی به نام «آموزشیار» استفاده شده و در این سیستم شهریه ها دو برابر شده است!

با توجه به کیفیت پایین آموزش الکترونیک در دانشگاه و وضعیت اقتصادی کنونی جامعه و همچنین یکی از بندهای قرارداد ابتدایی دانشگاه که نهایت افزایش شهریه ۲۰ درصد عنوان شده، این کار دانشگاه در اصل ضایع کردن حقوق دانشجویان و یک نوع دزدی قانونی است.

ما امضا کنندگان می‌گوییم شهریه نباید افزایش پیدا کند. به جای خالی کردن جیب دانشجویان، کیفیت آموزش الکترونیک را ارتقاء دهید!

به روز شده‌ها

۲ سال قبل

28-10-2020 19:43:50

دادخواست چاپ شد

۲ سال قبل

03-11-2020 19:31:38

200 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۲ سال قبل

01-11-2020 08:18:58

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۲ سال قبل

31-10-2020 22:04:41

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

دادخواست‌های برجسته‌شده

  • 324 حامی
  • 85 در انتظار تأیید