افکار عمومی و تمامی ملت‌ها و دولت‌ها

مجازات قاچاقچیان و مافیای دارو

نویسنده: زهرا سادات ( شهره) ابراهیمی
دیدن همه امضاها
۳۲۲ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

حکومت ایران از انقلاب ۵۷ به بعد بنا بود که ملت را به عزت برساند ولی اکنون پس از گذشت بیشتر از چهار دهه، ایران و ایرانی به خواری و ذلت کشیده شدند.
یکی از بدترین وقایع اخیر قاچاق دارو از ایران به عراق است در حالی‌که کمبود دارو در ایران بیداد می‌کند.
ما امضاء کنندگان این دادخواست خواستار برخورد شدید با قاچاقچیان و مجازات مافیای دارو و همچنین تأمین دارو برای بیماران خاص هستیم.

 

به روز شده‌ها

۲ سال قبل

23-10-2020 19:13:52

دادخواست چاپ شد

۲ سال قبل

26-10-2020 21:02:35

200 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۲ سال قبل

24-10-2020 10:37:48

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۲ سال قبل

23-10-2020 23:19:16

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

دادخواست‌های برجسته‌شده

  • 303 حامی
  • 19 در انتظار تأیید