رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهوری ایران

نمایش خشونت و تحقیر در خیابان را متوقف کنید!

نویسنده: خورشید جهانگیری
دیدن همه امضاها
۲۶۶ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

در ذهن مسؤلان قضایی و انتظامی کشور، نمایش خشونت در ملاء عام و منظره‌ی فجیعِ سر و صورت خونینِ چند مجرمِ خُرده‌پا،  جنبه‌ی تأدیبی دارد! خیال می‌کنند با نمایشِ سادیسم جامعه پند می‌گیرد و اصلاح می‌شود!

خیال می‌کنند اگر با نمایشِ ارّه کردنِ انگشتان یک سارق جمعیتی را به نظاره بکشانند، اگر با جسدهای به دارآویخته بر فرازِ جرثقیل تابلوی رُعب و وحشت جلو چشم شهروندان بگذارند، اگر با «سنگسار»، تئاترِ قساوت و خون اجرا کنند، دیگر «گناه» و جُرم از جامعه‌ی اسلامیِ آنها رخت بر می‌بندد!

حالا هم با مراسم «دورگردانی اراذل و اوباش» به خیال خودشان قصد زهرچشم گرفتن و تأدیب دارند. جلو چشم مردم، با تحقیر، فحش، و مشت و لگدی که نثار یک عده مجرمِ دست‌بسته و اسیر می‌کنند، به خیال خودشان «امنیت» را به کوچه و محله باز می‌گردانند. در واقعیت، فقط چرخه‌ی خشونت را بازتولید کرده‌اند. و این چرخه چهل سال است که می‌چرخد!

این «دورگردانی‌ها»، این سیرکِ خشونت در خیابان‌ها، مصداق بارز شکنجه‌ی زندانی، و توهین آشکار به شعورِ شهروندانِ حاضر در خیابان‌هاست. ما می‌خواهیم این نمایش‌های وحشیانه برای همیشه متوقف شود.

به روز شده‌ها

۱۰ ماه قبل

13-10-2020 16:19:18

دادخواست چاپ شد

۹ ماه قبل

21-10-2020 19:15:54

200 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۱۰ ماه قبل

14-10-2020 11:53:34

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۱۰ ماه قبل

14-10-2020 00:21:15

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

دادخواست‌های برجسته‌شده

  • 237 حامی
  • 29 در انتظار تأیید