خطاب به آگاهی و اراده عمومی

خانواده افکاری را فراموش نکنیم

نویسنده: زهرا
دیدن همه امضاها
۵۱۴ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

خانواده‌ی افکاری را تنها نگذاریم، آنها حال روحی‌شان خوب نیست، فراموش نکنیم و تنهایشان نگذاریم.
این دادخواست برای برادران نوید افکاری است که هنوز در بندند با محکومیت‌های بالا، بخاطر مادر داغدار نوید است که دوباره داغ از دست دادن فرزند دیگر را نبیند.

صدای خانواده‌ی افکاری باشیم!

به روز شده‌ها

۶ ماه قبل

07-10-2020 16:20:24

دادخواست چاپ شد

۶ ماه قبل

08-10-2020 21:03:23

200 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۶ ماه قبل

08-10-2020 01:12:25

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۶ ماه قبل

07-10-2020 22:47:43

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۶ ماه قبل

07-10-2020 21:51:59

دادخواست‌های برجسته‌شده

  • 407 حامی
  • 107 در انتظار تأیید